23 Eylül 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29128

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        18 Eylül 2014

         69471265-305-8153

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 23 Eylül 2014 tarihinden itibaren Kırgızistan Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             18 Eylül 2014

       68244839-140.03-219-479

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18/9/2014 tarihli ve 69471265-305-8153 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 23 Eylül 2014 tarihinden itibaren Kırgızistan Cumhuriyeti ve Moğolistan’a gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI