19 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29124

YÖNETMELİK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından:

KOSGEB ORGANLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 1/6/2011 tarihli ve 27951 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin EK-1 sayılı KOSGEB Pozisyon Cetvelindeki Mali Hizmetler Uzmanı satırı, Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı satırı ve Toplam satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“

Mali Hizmetler Uzmanı

30

-

30

”

“

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

30

-

30

”

“

Toplam

589

1093

1682

”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/6/2011

27951

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

1/12/2011

28129

2-

29/1/2013

28543

3-

11/5/2013

28644