19 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29124

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        18 Eylül 2014

         69471265-305-8151

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             18 Eylül 2014

       68244839-140.03-217-477

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18/9/2014 tarihli ve 69471265-305-8151 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Adalet Bakanı Bekir BOZDAĞ’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI