19 Eylül 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29124

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                        18 Eylül 2014

         69471265-305-8149

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne giden Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                        Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                             18 Eylül 2014

       68244839-140.03-215-475

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 18/9/2014 tarihli ve 69471265-305-8149 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne giden Başbakan Yardımcısı Yalçın AKDOĞAN’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Numan KURTULMUŞ’un vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                    Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI