10 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29115

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      9 Eylül 2014

         69471265-305-7753

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             1. Uluslararası Savunma Fuarı ve (ADEX 2014) Konferansına katılmak üzere; 10 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           9 Eylül 2014

       68244839-140.03-198-441

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7753 sayılı yazınız.

             1. Uluslararası Savunma Fuarı ve (ADEX 2014) Konferansına katılmak üzere, 10 Eylül 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris GÜLLÜCE’nin vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI