10 Eyll 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29115

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 9/9/2014

KARAR NO : 2014/B-K-65

KONU : Gayrimenkuln zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. Maliye Hazinesine ait iken darece tta Gayrimenkul A..ye devrine karar verilen, Bursa ili, negl ilesi, Yenice ky, Kyii mevkii, 587 ada, 6 no.lu parseldeki 11.038,25 m2 yzlml sanayi alan imarl gayrimenkuln 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu varln; zelletirme ihalesinde 1.755.000 (Birmilyonyediyzellibebin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Sanat Mobiya ve Mobilya Malzemeleri Orman rnleri naat Tamaclk Gda Dayankl Tketim Mallar Sanayi ve D Ticaret Ltd. ti.ne hale artnamesi erevesinde satlmasna, Sanat Mobiya ve Mobilya Malzemeleri Orman rnleri naat Tamaclk Gda Dayankl Tketim Mallar Sanayi ve D Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 1.750.000.- (Birmilyonyediyzellibin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Aydn AYDOANa hale artnamesi erevesinde satlmasna, Aydn AYDOANn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 1.635.000.- (Birmilyonaltyzotuzbebin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Haluk Zޒe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Haluk Zޒin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu varln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.