10 Eyll 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29115

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 9/9/2014

KARAR NO : 2014/B-K-64

KONU : Gayrimenkuln zelletirilmesi

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. Maliye Hazinesine ait iken darece tta Gayrimenkul A..ye devrine karar verilen, Malatya ili, Doanehir ilesi, Karyaka Mahallesi, Skek mevkii, 93 ada, 38 no.lu parseldeki 15.000,00 m2 yzlml konut d kentsel alma alan ve yol alan imarl gayrimenkuln zerindeki bina ile birlikte 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemi ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu varln zelletirme ihalesinde 237.000 (kiyzotuzyedibin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Hakk FTOLUna hale artnamesi erevesinde satlmasna, Hakk FTOLUnun szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 235.000 (kiyzotuzbebin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren lami AYAZa hale artnamesi erevesinde satlmasna, lami AYAZn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu varln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.