10 Eyll 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29115

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 9/9/2014

KARAR NO : 2014/B-K-63

KONU : Gayrimenkul sat.

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. Maliye Hazinesine ait iken tta Gayrimenkul A..ye devrine karar verilen; Mula ili, Data ilesi, skele Mahallesi, Balkhisar mevkii, 393 ada, 3 no.lu parseldeki 1.706,00 m yzlml Konut Alan imarl gayrimenkuln zerindeki bina ile birlikte 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu varln zelletirme ihalesinde 1.950.000 (BirmilyondokuzyzellibinTL) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Feri Otelcilik ve Turizm A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Feri Otelcilik ve Turizm A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 1.730.000 (BirmilyonyediyzotuzbinTL) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Uur KANTARLIya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Uur KANTARLInn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 1.700.000 (BirmilyonyediyzbinTL) Trk Liras bedelle nc teklifi veren Vehpi TEMELe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Vehpi TEMELin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu gayrimenkuln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine,

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.