10 Eylül 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29115

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                      9 Eylül 2014

         69471265-305-7751

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 9 Eylül 2014 tarihinde İspanya’ya giden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                                Ahmet DAVUTOĞLU

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                           9 Eylül 2014

       68244839-140.03-196-439

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 9/9/2014 tarihli ve 69471265-305-7751 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 9 Eylül 2014 tarihinde İspanya’ya giden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay KILIǒın dönüşüne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Volkan BOZKIR’ın vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                            Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI