10 Eyll 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29115

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 9/9/2014

KARAR NO : 2014/B-K-62

KONU : Gayrimenkul sat.

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. tta Gayrimenkul A..ye ait; Adana ili, Seyhan ilesi, narl Mahallesi, 6493 ada, 7 no.lu parseldeki 2.714,99 m2 yzlml merkezi i alan imarl gayrimenkuldeki 2091/271499 oranndaki hissenin 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu hissenin zelletirme ihalesinde 466.000 (Drtyzaltmaltbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Adana zel Salk Hizmetleri A..ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Adana zel Salk Hizmetleri A..nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu gayrimenkuln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine,

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.