10 Eyll 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29115

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

KARAR

TARH : 9/9/2014

KARAR NO : 2014/B-K-61

KONU : Gayrimenkul sat.

zelletirme daresi Bakanlnca;

1. tta Gayrimenkul A.. adna kaytl; Tekirda ili, erkezky ilesi, Gazi Mustafa Kemal Paa Mahallesi, 511 ada, 6 no.lu parseldeki 330,00 m yzlml Konut Alan imarl gayrimenkuln zerindeki bina ile birlikte 4046 sayl Kanun hkmleri erevesinde Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihalesi sonucunda hale Komisyonunca;

Sata konu varln zelletirme ihalesinde 437.000.- (DrtyzotuzyedibinTL) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Burhan Le hale artnamesi erevesinde satlmasna, Burhan Lin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 435.000.- (DrtyzotuzbebinTL) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Yavuzlar Plastik Tekstil Gda Turizm Matbaaclk ve Sanayi D Ticaret Ltd. ti.ne hale artnamesi erevesinde satlmasna, Yavuzlar Plastik Tekstil Gda Turizm Matbaaclk ve Sanayi D Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline ilikin verilen kararn onaylanmasna,

2. bu Karar gereinin ve sata konu gayrimenkuln devir ilemlerinin hale artnamesindeki hkmler dorultusunda yerine getirilmesine,

zelletirme Yksek Kurulunun 13.01.1998 tarih, 98/03 sayl Kararna istinaden karar verilmitir.