6 Eylül 2014 Tarihli ve 29111 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tıbbi Cihaz Klinik Araştırmaları Yönetmeliği

—  Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ

—  Kredi Riskine Esas Tutarın İçsel Derecelendirmeye Dayalı Yaklaşımlar ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

—  Operasyonel Riske Esas Tutarın İleri Ölçüm Yaklaşımı ile Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ

 

KURUL KARARI

—  Makaronların Teknik Düzenlemelere Uygunluklarının Belirlenmesine İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 27/8/2014 Tarihli ve 8164 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2012/1052 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2013/8975 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2014/3895 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2014/11268 Başvuru Numaralı Kararı

—  Anayasa Mahkemesinin 23/7/2014 Tarihli ve 2014/11368 Başvuru Numaralı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri