27 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29101

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5975                                                                                                      Karar Tarihi: 21/8/2014

Kurul Başkanlığının 20/8/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14/8/2014 tarih ve 20008792-101.01.05[55]-23702 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

Fibabanka A.Ş. tarafından, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu (Kanun) ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi uyarınca; bağlı ortaklığına, idari işler ve satın alma, hukuk, insan kaynakları, iç kontrol ve teftiş, risk yönetimi, mevzuat ve uyum, operasyonel süreçler ve eğitim alanlarında destek/danışmanlık hizmeti sağlaması hususunda izin verilmesine

karar verilmiştir.