27 Ağustos 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29101

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                   15 Ağustos 2014

         69471265-305-6774

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Medeniyetler İttifakı Yıllık Forumuna katılmak üzere; 27 Ağustos 2014 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                     Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                   Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                        15 Ağustos 2014

       68244839-140.03-191-422

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15/8/2014 tarihli ve 69471265-305-6774 sayılı yazınız.

             Medeniyetler İttifakı Yıllık Forumuna katılmak üzere, 27 Ağustos 2014 tarihinde Endonezya’ya gidecek olan Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına, Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                             Abdullah GÜL

                                                                                                                                        CUMHURBAŞKANI