18 Ağustos 2014  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29092

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                               15 Ağustos 2014

         69471265-305-6726

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Ağustos 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                             Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                           Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                    15 Ağustos 2014

       68244839-140.03-189-413

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 15/8/2014 tarihli ve 69471265-305-6726 sayılı yazınız.

             Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Ağustos 2014 tarihinde Azerbaycan Cumhuriyeti’ne gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                     Abdullah GÜL

                                                                                                                                                CUMHURBAŞKANI