12 Austos 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29086

TEBL

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

KOLU TESPT KARARI

Karar No. : 2014/62

yeri : Ema evre Sal lalama ve Gda San. Tic. Ltd. ti.

Hrriyet Mah. Selamaa Sk. Merve Apt. No:15 TEKRDA

SGK Sicil No. : 1030306.020

Tespiti steyen : T.Salk- Sendikas

nceleme : Ema evre Sal lalama ve Gda San. Tic. Ltd. ti.nde Bakanlmzca yaplan incelemede; hizmet alm szlemesi ile Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu Edirne Halk Sal Mdrl iyerinde Edirne ili ve ilelerinde karasinek, sivrisinek, ukun mcadelesine ynelik ilalanma, sivrisineklerin ve karasineklerin insanlara fil hastal, ateli hastalk, sarhumma, cilt hastalklar, beyin iltihab, nil hummas, ar humma, grip virs, hepatit, ocuk felci, gda zehirlenmeleri, kolera, dizanteri, verem gibi hastalklar nleyici salk hizmetlerinin yrtld, bu nedenle yaplan ilerin kollar Ynetmeliinin 17 sra numaral Salk ve sosyal hizmetler ikolunda yer ald tespit edilmitir.

Karar : Ema evre Sal lalama ve Gda San. Tic. Ltd. ti. Salk Bakanl Trkiye Halk Sal Kurumu Edirne Halk Sal Mdrl iyerinde yrtlen ilerin nitelii itibariyle kollar Ynetmeliinin 17 sra numaral Salk ve sosyal hizmetler ikoluna girdiine ve yaplan bu tespitin Resm Gazetede yaymlanmasna 6356 sayl Sendikalar ve Toplu Szlemesi Kanununun 5inci maddesi gereince karar verilmitir.