7 Austos 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29081

TEBL

zelletirme daresi Bakanlndan:

ZELLETRME YKSEK KURULU KARARI

Tarih : 21/7/2014

Karar No : 2014/68

Konu : Mu ilinde bulunan

tanmazlarn zelletirilmesi

zelletirme Yksek Kurulunca;

zelletirme daresi Bakanlnn (dare) 09.05.2014 tarih ve 3458 sayl yazsna istinaden;

zelletirme Yksek Kurulunun 16.07.2012 tarih ve 2012/104 sayl Karar ile zelletirme kapsam ve programna alnan Trkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollar letmesi Genel Mdrl adna kaytl;

Mu ili, Merkez ilesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 13 parselde bulunan 11.599,51 m2 yzlml,

Mu ili, Merkez ilesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 14 parselde bulunan 5.565,76 m2 yzlml,

Mu ili, Merkez ilesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 15 parselde bulunan 5.183,77 m2 yzlml

tanmazlarn Sat yntemiyle ve Pazarlk Usul uygulanmak suretiyle zelletirilmesini teminen hale lan Metni ve hale artnamesinde belirtilen hususlar dikkate alnarak yaplan ihaleleri sonucunda hale Komisyonunca:

1. Mu ili, Merkez ilesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 13 parselde bulunan 11.599,51 m2 yzlml tanmazn zerinde bulunan binalarla birlikte; 5.713.000 (Bemilyonyediyzonbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Yalnakar Petrol rnleri naat Nakliye Turizm Gda Sanayi D Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Yalnakar Petrol rnleri naat Nakliye Turizm Gda Sanayi D Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 5.709.000 (Bemilyonyediyzdokuzbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Mehmet Emin GLERe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mehmet Emin GLERin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 5.425.000 (Bemilyondrtyzyirmibebin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren MBS Group naat Enerji Biliim Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, MBS Group naat Enerji Biliim Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

2. Mu ili, Merkez ilesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 14 parselde bulunan 5.565,76 m2 yzlml tanmazn zerinde bulunan binalarla birlikte; 3.330.000 (milyonyzotuzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Mehmet kbal BALLIya hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mehmet kbal BALLInn szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 3.310.000 (milyonyzonbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Yalnakar Petrol rnleri naat Nakliye Turizm Gda Sanayi D Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, Yalnakar Petrol rnleri naat Nakliye Turizm Gda Sanayi D Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 3.200.000 (milyonikiyzbin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren MBS Group naat Enerji Biliim Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, MBS Group naat Enerji Biliim Sanayi ve Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

3. Mu ili, Merkez ilesi, Zafer Mahallesi, 158 ada, 15 parselde bulunan 5.183,77 m2 yzlml tanmazn zerinde bulunan binalarla birlikte; 3.500.000 (milyonbeyzbin) Trk Liras bedelle en yksek teklifi veren Tekin ENERe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Tekin ENERin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 3.333.000 (milyonyzotuzbin) Trk Liras bedelle ikinci teklifi veren Mehmet Emin GLERe hale artnamesi erevesinde satlmasna, Mehmet Emin GLERin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine, 3.330.000 (milyonyzotuzbin) Trk Liras bedelle nc teklifi veren IMC Yap Sanayi Ticaret Ltd. ti.ye hale artnamesi erevesinde satlmasna, IMC Yap Sanayi Ticaret Ltd. ti.nin szlemeyi imzalamaktan imtina etmesi veya dier ykmllkleri yerine getirmemesi halinde, teminatnn dare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline,

dair verilen kararn onaylanmasna,

Bu Karar erevesinde sat szlemelerinin imzalanmas ve Karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarnda darenin yetkili klnmasna

karar verilmitir.