7 Austos 2014 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 29081

TEBL

Babakanlk (Diyanet leri Bakanl)tan:

2014 YILI KURBAN HZMETLERNN UYGULANMASINA DAR TEBL

BRNC BLM

Ama, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, 2014 yl Kurban Bayram mnasebetiyle ibadet amal kurban kesmek isteyenlerin kurbanlarn din hkmlere, salk artlarna ve evre temizliine uygun olarak hayvana en az ac verecek ekilde kesmelerine veya veklet yoluyla kestirmelerine yardmc olunmas, kurban sat ve kesim yerlerinin belirlenmesi, kesim yapacak kiilerin eitilmesi ve bu konulara ilikin dier hususlarla ilgili tedbirlerin alnmasdr.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 633 sayl Diyanet leri Bakanl Kurulu ve Grevleri Hakknda Kanunun 7 nci maddesi, Bakanlar Kurulunun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayl Kurban Hizmetlerinin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Karar ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Ynetmelik ile Bakanlklararas Kurban Hizmetleri Kurulunun 18/2/2014 tarihli ve 2014/1 sayl Kararna dayanlarak karlmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Diyanet leri Bakanln,

b) DHYS: Din Hizmetleri Ynetim Sistemini,

c) Karar: 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayl Kurban Hizmetlerinin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararn,

) KKKS: Koyun Kei Kayt Sistemini,

d) Komisyon: llerde Vali veya grevlendirecei bir Vali Yardmcsnn, lelerde ise Kaymakamn bakanlnda, Mftlk, l Salk Mdrl, l Halk Sal Mdrl, le Toplum Sal Merkezi, le Salk Mdrl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl l/le Mdrl, evre ve ehircilik Bakanl l Mdrl, Orman ve Su leri Bakanl Doa Koruma ve Milli Parklar l ube Mdrl, Belediye ve Trkiye Diyanet Vakf temsilcisinden oluan Kurban Hizmetleri Komisyonunu,

e) Kurul: Diyanet leri Bakanl, ileri Bakanl, Salk Bakanl, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl, evre ve ehircilik Bakanl, Orman ve Su leri Bakanl ve Trkiye Diyanet Vakf temsilcilerinden oluan Bakanlklararas Kurban Hizmetleri Kurulunu,

f) Trkvet: letmelerin, yetitiricilerin ve sr cinsi hayvanlarn kimlik bilgilerinin kayt altna alnd veri tabann,

g) Ynetim Plan: Oluacak kurban atnn miktar, toplanmas, tanmas, geri kazanlmas ve bertaraf edilmesine ilikin hususlar ieren plan,

) Ynetmelik: 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Ynetmelii,

ifade eder.

KNC BLM

Kurban Hizmetleri Komisyonlarnn almalar

Komisyonlarn almalar

MADDE 4 (1) Komisyonlar tarafndan aadaki almalar yaplr:

a) Karar, Ynetmelik ve bu Tebli hkmleri erevesinde 4 Ekim 2014 tarihinde idrak edilecek Kurban Bayram mnasebetiyle btn komisyon yeleri ykmllklerini yerine getirme noktasnda gerekli tedbirleri alr.

b) ehirlerde ihtiyac karlayacak sayda ve byklkte kurban sat ve kesim yerleri ile adaklk kesim yerleri tesis edilir.

c) Kurban keseceklerin kurbanlarn toplu kesim yerlerinde kesmeleri iin tedbirler alnr.

) Kurban hizmetlerinin kolaylatrlmas iin kurbanlk hayvan sat ve kesim meknlar birbirine yakn yerlerde planlanr, evresel riskleri en aza indirerek varsa atk ynetimi planlanm alanlar seilir.

d) evre kirliliini nleyici tedbirlerin alnmas balamnda gerek duyulduunda pazar yerleri kurban kesim yerine dntrlr.

e) Kurban sat ve kesim yerlerine ulamn kolay salanmas iin yerel ynetimlerce tedbirler alnr.

f) Kurban sat yerleri, evre ve toplum saln olumsuz etkileyecek durumlardan arndrlr.

g) Kurban sat yerleri etraf branda ile evrili, st kapal ayrca insanlarn sosyal ihtiyalarn karlayacak ekilde hazrlanr.

) Kurban kesim yerleri genel salk artlarna uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, klandrma ve havalandrmas bulunan mekanlardan seilir. Ayrca insanlarn sosyal ihtiyalarn karlayacak ekilde hazrlanr.

h) Kurban kesim yerlerinden kaynaklanacak atk sularn dorudan alc ortama verilmesini engelleyici tedbirler alnr.

) Kurban kesim yerlerinde kesilen hayvanlarn deri ve sakatatlarnn zayi olmadan amacna matuf bir ekilde deerlendirilmesi hususunda fiziksel veya dier unsurlar dorultusunda komisyonlarca gerekli tedbirler alnr.

i) l ve ilelerdeki kurban sat ve kesim yerlerinin ak adresleri, DHYS kurban sat ve kesim yeri kayt sistemine 19 Eyll 2014 Cuma gn mesai bitimine kadar girilir.

j) Kurban kesim ilerine yerel ynetimlerle birlikte zel teebbsn de katlm tevik edilir.

k) Halk Eitim Merkezlerinde Kesim Eleman Yetitirme ve Gelitirme Kurslar dzenlenmesine devam edilerek bu kurslara kurbanlarn kendileri kesecek olanlarn da katlmalar tevik edilir.

l) ehir merkezlerine yakn ky ve beldelerde bulunan besi iftlikleri gerekli artlar haiz kurban kesim yeri tesis etmeleri konusunda tevik edilir.

m) zel sektr, kurban sat ve kesim yeri dzenleyerek veklet yoluyla kurban kesim organizasyonu dzenlemesi hususunda tevik edilir.

n) Kurban kesim yerlerinde komisyon yesi kurum ve kurululardan yeterli sayda personel grevlendirilir ve bu personele tantc Grevli Kimlik Kart ve Kesim Eleman Kimlik Kart dzenlenir. Sz konusu personelin cretleri Kurban Komisyonu hesabndan denir.

o) Bayram gnlerinde trafikte oluan younluk dikkate alnarak zellikle kurban sat ve kesim yeri gzerghnda ulam kolaylatracak tedbirler alnr.

) Mezbaha ve kurban kesim yerlerinde kesimlerin daha dzenli yaplmas, zaman kaybnn ve karmaann nlenmesi iin randevu sistemi yaygnlatrlr ve hayvan kesimi, yzme, et paylam, temizlik ve benzeri ilemler esnasnda sra bekleyenleri skntya drmeyecek ekilde gerekli tedbirler alnr.

p) Vekletle Kurban Kesim Organizasyonu konusunda bilgilendirme yaplr.

r) Kurban kesim yerlerinde, kasaplk belgesi veya Kesim Eleman Yetitirme ve Gelitirme Kurslarndan alnm Kurs Bitirme Belgesi olanlardan portr muayenesi bulunanlar grevlendirilir.

s) Kurban sat yerleri bayramdan 15 gn nce hazr hale getirilir ve bu tarihten nce kurbanlk hayvan nakli balatlmaz.

) Sat ve kesim yerlerinde grnt kirlilii olumamas iin belediyeler tarafndan gerekli tedbirler alnr.

t) Kesim yerine gtrlrken, araca bindirilirken, aratan indirilirken ve kesilirken kurbanlk hayvanlara eziyet edenlere bu Tebliin 19 uncu maddesinde belirtilen cezalar uygulanr.

u) Kurban raporu ve Kurban statistikleri DHYSye 14 Kasm 2014 Cuma gn mesai bitimine kadar girilir.

Bilgilendirme almalar

MADDE 5 (1) Bilgilendirme konusunda aadaki almalar yaplr:

a) l ve ilelerde hazrlanan kurban sat ve kesim yerleri 24 Eyll 2014 aramba gnnden itibaren Kurul ve Komisyon yesi kurum ve kurulularn (zellikle valilik, kaymakamlk, mftlk ve belediyelerin) web sitelerinde yaynlanr.

b) Kurban Rehberi il mftlklerince bastrlarak, grevlilere ve halka datlr. Ayrca ilgili kurum ve kurulularn web sitelerinde bayram ncesi yaynlanr.

c) Kurban ibadetinin bir yardm toplama kampanyas olmad, kesimsiz kurbann veya kurban yerine yardm yapmann kiiyi kurban borcundan kurtarmayaca hususunda bilgilendirme yaplr.

) Bata kist hidatik, arbon, bruselloz, tberkloz gibi hayvanlardan insanlara geen (zoonoz) hastalklar olmak zere toplum ve evre sal, temizlik kurallar, etin usulne uygun ilenmesi, piirilmesi, tketilmesi, sakatatlarn pe atlmamas, evcil ve yabani hayvanlara verilmemesi, toprak iine derince gmlerek imha edilmesi ve benzeri konularda Kurban Rehberinden de yararlanarak vatandalarmz aydnlatlr.

d) Kurban kesen ve hayvan yzerek et taksimi yapan kasap ve kasap yardmclar ile kurban sahiplerinin etle temas eden uzuvlarnda yara olmamas, bu durumda olanlarn kesim, yzme ve et taksimi iini yapmalar zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmalar, elde yara olduu halde eldiven kullanmadan kesim ilemi yaplmsa bu etlerin ok iyi piirildikten sonra tketilmesi hususu, mftlklerimizin koordinasyonunda din grevlileri tarafndan vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programlar, basn-yayn organlar aracl ile vatandalarmza etkili bir ekilde duyurulur.

e) Kurban olarak satn alnacak hayvanlarn salkl, besili, veteriner salk raporu/hayvan pasaportu/nakil belgesi olan, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca belirlenen koruyucu alar yaplm ve hayvan kimlik sistemine kaytl olanlardan seilmesi, gebe ve damzlk deeri yksek dii hayvanlarn kurbanlk olarak kesilmesinin nlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanlardan ncelikle erkek ve yan doldurmu olanlarn tercih edilmesi gerektii hatrlatlr.

f) Kurban olmas dinen sakncal olan hayvanlar kurban sat yerlerine getirilemez. Ayrca, Kurban kesmekle ykml olan kimsenin bu ibadeti yerine getirmi saylmas iin kurbanlk hayvanda baz niteliklerin bulunmas art koulmutur. Buna gre kurban; koyun, kei, sr, manda ve deveden olur. Bunlarn dndaki hayvanlar kurban olarak kesilemezler. Kurban olabilmesi iin, kurbanlk hayvann deve iin 5; sr ve manda iin 2; koyun ve kei iin 1 yan doldurmas gerekir. Bunun yannda koyun semizlik ve gsteri olarak bir yandakilerle ayn olursa alt ayn tamamladktan sonra da kurban edilebilir. Kesilecek hayvann kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmamas gerekir. Kurban edilecek hayvann salkl, dzgn, zalar tamam, besili olmas hem ibadetin gaye ve mahiyetine hem de salk kurallarna uygun der. Ktrm derecesinde hasta, zayf ve dkn, baz zalar eksik mesel bir veya iki gz kr, kulaklar ve boynuzlar kknden kesilmi, dili kesik, dilerinin tamam veya ou dklm, kuyruu ve memesi kesik hayvanlar kurban olmaz. Ancak hayvann doutan boynuzsuz, a, topal ve deli, biraz hasta, bir kula delinmi veya yrtlm olmasnda kurban asndan bir saknca yoktur. Koyunun daha semiz ve lezzetli olmas maksadyla doduunda kuyruunun ksmen veya tamamen kesilmesi kusur saylmaz. aklamas erevesinde kurban ibadetinin shhatini ilgilendiren konularda aydnlatma yaplr.

g) Ticaret Borsalarnda olduu gibi canl hayvan alm ve satmlarnda tokluk firesi dlmesi konusunda satclar ve vatandalarmz mutat usullerle bilgilendirilir.

) Anadoluda hayvanlarda grlen ap hastalnn, Trakya blgesine geiini nlemek zere Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca alnan tedbirler uyarnca, Kurban Bayram mnasebetiyle stanbulun Avrupa yakas dahil olmak zere Trakya blgesine kurbanlk hayvan sevkinin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca yaymlanan 2010/7 ve 2010/13 sayl Trakyaya Yaplacak Canl Hayvan Sevkleri Genelgelerinde belirlenen kriterler erevesinde yaplaca ve Avrupa yakas dahil stanbula 19 Eyll 2014 tarihinden itibaren kurbanlk hayvan sevki yaplabilecei konusunda vatandalarmz aydnlatlr.

h) Ek-1 ve Ek-2 formlar cami ilan panolar ile kurban sat ve kesim yerlerine aslmak suretiyle ilgililer bilgilendirilir. Sz konusu bilgilendirme vekletle kurban kesim organizasyonu yapan kii, dernek ve vakflarla zel mlknde kurban sat ve kesimi yapan reticilere de yaplr.

NC BLM

2014 Yl Kurban Hizmetleri Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar

Salgn hastalklar asndan dikkat edilecek hususlar

MADDE 6 (1) Hayvanlarn pazarlarda ve zellikle satlmayanlarn geri dnlerinde herhangi bir risk tamamas iin, sevk ncesi Yurtii Veteriner Salk Raporlarnn dzenlenmesinde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn 2014/1 sayl Hayvan Hastalklar ile Mcadele ve Hayvan Hareketleri Kontrol Genelgesi ve koruyucu alamalara ilikin talimat hkmlerine gre hareket edilecek olup zellikle ap hastal ynnden a ve baklk srelerine dikkat edilir. Kurban sat yerlerine girilerde bu belgeler mutlaka kontrol edilir.

(2) Kurbanlk hayvan yetitiren iletmelerdeki bykba ve kkba hayvanlarn salgn hastalklar ynnden kontrol edilmesi salanr. Hayvan pazar, borsa, geici hayvan sat ve kesim yerlerinin resmi veteriner hekimlerce yaplan kontrol ve denetimleri sklatrlr.

(3) Veteriner Salk Raporu dzenlenmeden nce resmi veteriner hekimlerce kurbanlk hayvanlarn salk kontrol yaplarak sadece salkl hayvanlarn sevklerine msaade edilir, satlmayan hayvanlarn geri dnlerinde veteriner salk raporu alnmas hususunda yetitiriciler bilgilendirilir. Bulac hastala yakalanm veya hastalktan pheli hayvanlara 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu ile bu Kanuna dayanlarak karlan ynetmelik ve talimatlarn ilgili hkmlerine gre ilem yaplr.

(4) Bykba hayvan sevklerinde ap as yaptrm olma art aranr. Sr cinsi hayvanlarn ap hastalna kar alanp alanmad kaytlar ve alama makbuzlar ile kontrol edilerek, veteriner salk raporunun ilgili blmne ap asnn yapld tarih, ann seri numaras, alama-serumlama makbuzunun tarihi ve seri numaras yazlr.

(5) Sevk ncesinde hayvanlarn klinik muayenesi yaplr, muayenede ap hastal varl ya da phesi bulunmamas, sevk olduklar ve sevk edilecekleri yerin ap hastal phesi ya da mihrak nedeniyle oluturulmu koruma ve gzetim blgesi olmamas durumunda, hayvanlarn sevkine msaade edilir.

(6) Hayvan pazar, borsa ve geici hayvan sat yerlerinde hastalk bulatrma riskinin ortadan kaldrlmas iin, hayvanlarn ilk k yerlerinde veteriner salk raporu dzenlenirken, uygulanan koruyucu alama ve baklk sreleri dikkate alnr ve sat yerlerine girilerde de bu bilgiler kontrol edilir.

(7) Kurbanlk olarak sevk edilecek koyun ve kei tr hayvanlarn hayatlar boyunca en az bir kez PPR as ile alanm olmalar gerekmektedir. PPR a uygulamalar zerinden 15 gn gemeyen kkba hayvanlarn nakillerine yeterli koruma olumamas nedeniyle izin verilmez. Kurbanlk olarak sevk edilecek koyun ve kei tr hayvanlarn sevklerinde ap as yaptrm olma art aranmaz.

(8) Trakyadaki iller ile stanbul ili Avrupa yakasna, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn 2010/7 ve 2010/13 sayl Trakyaya Yaplacak Canl Hayvan Sevkleri Genelgeleri kapsamnda uygun artlar tayan kurbanlk hayvanlarn sevklerine 19/9/2014 tarihinden itibaren balanacak olup bu tarihten nce kesinlikle sevk ilemi yaplmaz.

(9) stanbul ili Anadolu yakasna kurbanlk hayvan sevkleri de 19/9/2014 tarihinde balayacak olup, bu tarihten nce sevk ilemleri yaplmayacaktr.

(10) Hayvan pazar, borsa, geici hayvan sat merkezi, kesim yerleri ile nakil aralarnn temizlik ve dezenfeksiyonu aksatlmaz. Grevlilerce dezenfeksiyon kaytlar tutulur ve kontrollerde gsterilir.

(11) Hayvan nakil aralarnda kullanlmak zere hayvan pazar, borsa ve hayvan sat yerlerinde temiz altlk bulundurulur. Nakil sonrasnda aralarda bulunan altlk ve gbreler ap hastaln bulatrma riskinin yok edilmesi asndan gvenli bir ekilde imha edilir. Bunlarn gbre olarak arazide kullanlmasna izin verilmez.

Kurbanlk hayvan sevkleri ile ilgili alnacak nlemler

MADDE 7 (1) ller aras sevk edilecek kurbanlk hayvanlar iin Trkvet ve KKKS zerinden tanzim edilen veteriner salk raporu dzenlenmeden nce usulne uygun bastrlmayan, silintili ve okunaksz olan pasaportlar/nakil belgeleri ileme konulmaz.

(2) ller aras sevki talep edilen fakat kpelenerek tanmlanmam, veri tabanna kaydedilmemi, yanlarnda pasaportlar/nakil belgeleri bulunmayan hayvanlarn sevklerine izin verilmez.

(3) Kurbanlk hayvanlar iin veteriner salk raporu dzenlenmeden nce kulak kpe numaralar Trkvet ve KKKSden mutlaka kontrol edilerek hayvanlarn veritabanndaki bilgileriyle uyum gsterip gstermedii kontrol edilir.

(4) Veteriner salk raporunun kayt sistemi zerinden dzenlenememesi halinde matbu veteriner salk raporu kullanlr, bu durumda kulak kpesi ve pasaportu bulunan sr cinsi hayvanlarn veteriner salk raporunun ilgili hanesine kulak kpe numaralar yazlr, gerektiinde kulak kpe numaralar mhrl ve imzal olarak ayr bir kada listelenerek veteriner salk raporuna ilitirilir ve veteriner salk raporunun zerine Kurbanlk ibaresi yazlr.

(5) Koyun ve kei tr hayvanlarn kulak kpelerinin yazl olduu nakil belgesi resmi veteriner hekim tarafndan kaelenip imzalanarak veteriner salk raporuna eklenir. Sevk raporu zerine Kurbanlk ibaresi yazlr.

(6) Trkvet ve KKKS veri tabanlarnda geici kurbanlk hayvan sat yeri iin her ileye bir iletme numaras tahsisi yaplmtr. Kurbanlk olarak veteriner salk raporu verilen sr cinsi hayvanlar ile koyun ve kei tr hayvanlarn, gidecei il/ilenin geici kurbanlk hayvan sat yerlerine veri tabannda nakilleri yaplr. (rn. Ankara ili ankaya ilesi iin geici kurbanlk hayvan sat yeri iletme numaras TR068888800023 olarak belirlenmitir.) Hareketin tamamlanmas iin var iletmesinin bal bulunduu il/ile mdrl tarafndan veteriner salk raporu/pasaport/nakil belgesi kontrol edildikten sonra uygun olanlar iin var hareketi onaylanr.

(7) Trkvet ve KKKS veri tabannda nakli yaplan kurbanlk hayvanlarn veteriner salk raporuna Trkvet/KKKSde nakilleri yaplmtr ibaresi mutlaka yazlr.

(8) Kurbanlk hayvanlar, yurtii veteriner salk raporu dzenlenmeden nce, Krm Kongo Kanamal Atei Hastalnn taycs olan keneler ynnden; zellikle hastaln grld il ve ilelerde dikkatli bir ekilde muayene edildikten sonra sevk edilir.

Kurbanlk hayvanlarn yklenmesi, tanmas ve boaltlmas ile ilgili hususlar

MADDE 8 (1) Nakil aralar hayvanlarn gvenli bir biimde sevklerini salamak amacyla, zerleri hava artlarna uygun ve hayvanlara yeterli hava salayacak ekilde kapatlr. Ayrca kapaklar salam ve hayvanlarn atlama ve kamalarn engelleyecek ekilde olur.

(2) Nakil aralarna dardan grlecek ekilde, hayvan nakledildiini belirten levhalar aslr.

(3) Aralarda hayvanlarn hacimlerine ve planlanan yolculua uygun yeterli alan ve ykseklik olmas salanr. Aralarn ykleme yaplmadan nce temizlik ve dezenfeksiyonu yaplr, aracn taban demeleri zerine en az 2 cm kalnlnda yataklk, sap, saman, tala ve benzeri maddeler serilir.

(4) Hayvanlarn nakil vastalarna ar yklenmelerine, nakliye srasnda yaralanma veya gereksiz yere ac ve strap ekmelerine neden olabilecek nakil vastalar ile sevklerine izin verilmez.

(5) Hayvanlarn nakliyesinin uzun srmesi durumunda (8 saatten fazla), uygun aralklarla hayvanlara yem ve su verilmesi ve dinlendirilmesi konularnda nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi verilir, nakil aralarnn yem ve su ynnden tedarikli olup olmadklar, ilk yardm antas ile yeteri miktarda urgan, yular bulundurup bulundurmadklar kontrol edilir. Nakilde hayvan refah kurallarna uyulur.

Kurbanlk hayvanlarn sevkleri srasnda yaplacak kontroller

MADDE 9 (1) Kurban bayram ncesinde kurbanlk hayvanlarn sevklerinin kontrol ve denetimi asndan l/le Emniyet Mdrl, Jandarma Komutanl ve Belediye Zabtas gibi tm Mahalli Kolluk Kuvvetleri ile sk ibirlii ve koordinasyon salanarak, kaak hayvan hareketlerine kar dzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin says artrlr.

(2) zellikle stanbul (Kavack ve amlca Hayvan Sevk Kontrol Noktalar, atalca ve Paaky yol kenar denetim istasyonu), anakkale (Lapseki Merkez skelesi), Bolu, Sivas (Merkez 1. Organize San.), Tokat (Niksar), Gaziantep (Nizip, Nurda Devlet Yolu Yeilce Mevkii), Ankara (Glba, Ankara-Konya Karayolu 29. km., Kazan, Ankara-stanbul Karayolu 33. km., mrendi Mah., Eskiehir Yolu, Ankara-Eskiehir Karayolu 32. km. Temelli Mevkii, Elmada Girii, Ankara-Samsun Karayolu 41. km), Konya (Konya-Ankara Karayolu Kayack Mevkii, Kulu Kava), Adana (Pozant, Tarsus-Pozant Otoyolu, amalan Park Sahas, Pozant ve Tarsus istikametleri), Malatya, Kayseri (Boazkpr, Kayseri-Ankara Karayolu, Kocasinan ilesi, Bey deirmeni Ky Mevkii, Pnarba), Antalya (Antalya Burdur Karayolu, Kepez Ferrokrom Mevkii), Zonguldak (Karadeniz Ereli- Alapl Karayolu, Gktepe ky, Alapl, Zonguldak), Balkesir (Balkesir-Susurluk Karayolu, Bursa-Balkesir l Snr, Ayebac Kprl Kava Mevkii), anlurfa (Merkez Koren Ky, Karayollar 91. ube eflii Plent Sahas), Erzurum (Akale-Erzurum Karayolu, idemli Ky), zmir (zmir-Turgutlu Devlet Yolu, 17. km., Anszca Ky, Stk Mevkii), Manisa (Akhisar-Manisa Karayolu, 42. km Gzelky), Samsun (Samsun- Ankara Karayolu 14. km, Yeilkent Beldesi, Toybelen Mh. ve Samsun-Ordu Karayolu 19. km., narlk Beldesi, aramba), Artvin (amlky-Hopa), Bitlis (Tatvan), Kahramanmara (Pazarck), Afyonkarahisar, Eskiehir (Sivrihisar), Hatay (Drtyol), merkezlerinde gvenlik gleriyle gerekli koordinasyon salanarak daha etkin denetim ve kontrol yaplacaktr. htiya duyulmas halinde Kurban Hizmetleri Komisyonu Karar ile yeni denetim noktalar belirlenir.

(3) Yol kontrol ve denetimleri srasnda yaralanma veya gereksiz yere ac ve strap ekmelerine neden olabilecek ekilde ar olarak yklenmi hayvanlar ile hasta hayvanlarn bulunduu tespit edilirse bu aralar sevkten alkonur, hayvanlarn salk ve refah ynnden gerekli tedbirler alnr.

Kurbanlk hayvan sat yerlerine ynelik alnacak nlemler

MADDE 10 (1) Hayvanclk iletmelerinden dorudan yaplan satlar hari kurbanlk hayvanlar; hayvan pazar, canl hayvan borsas, hayvan park ve panayrlarnn yan sra komisyonlarca alnan kararlar dorultusunda belirlenen kurban sat yerlerinde ve zel kurban kesimi yaplacak iletmelerde alnp satlr. nceden belirlenen yerlerin dnda kurbanlk hayvan alm ve satmlarna msaade edilmez. Bu konuda yetitiriciler ve satclara kurban sat ve kesim yerleri ile ilgili komisyonlarca duyuruda bulunulur.

(2) Kurban sat yerlerine getirilen hayvanlarn il ii hareketlerinde pasaport/nakil belgesi, iller aras hareketlerinde ise veteriner salk raporlar, pasaport/nakil belgeleri kontrol edilerek, belgeleri tam olanlarn giriine izin verilir. Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliine ve Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliine gre kpelenmemi ve kayt altna alnmam hayvanlarn kurban sat yerlerine girilerine msaade edilmez.

(3) Kurban sat yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile belediye zabta ekiplerince ibirlii ve koordinasyon salanarak etkin ve srekli olarak denetlenir ve kontrol edilir.

(4) Kurban sat yerlerine bu Tebliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendinde belirtilen hususlara uymayan hayvan girileri nlenir.

(5) Kurban sat yerleri belediyelerle mterek olarak her gn sabah ve akam temizlenir, ayrca etkin dezenfektan maddeler kullanlarak dezenfekte edilir.

(6) Kurban sat yerlerinde deiik blgelerden hayvanlar bir araya gelmekte, satlamayan hayvanlarn geri dnlerinde hastalk bulatrma riski bulunmaktadr. Bu sebeple sat yerlerine gelen hayvanlar giri ve klarda mutlaka bulac hastalklar ynnden kontrol edilerek hastalkl hayvanlarn nakline izin verilmez.

Kurbanlk hayvanlarn kesiminde ve kesim yerlerinde dikkat edilecek hususlar

MADDE 11 (1) Kurbanlk hayvanlar, belediyelerden alma izni alm mezbaha ve kombinalar ile Komisyonlarn belirledii kesim yerlerinde; kylerde ve belirlenmi kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydyla kendi bahelerinde usulne uygun olarak ve evreye zarar vermeyecek ekilde ehil kiilerce kesilir.

(2) Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlk hayvan kesimleri yaplamaz.

(3) Kurban kesim yerlerindeki atklarn, kan ve dier organlarn herhangi bir evre kirliliine sebep olmalarnn engellenmesi iin gerekli nlemler alnr.

(4) Kesilen hayvanlara ait hastalkl organlar, kesim srasnda oluan atklar, kist hidatik riskine kar karacierler ve akcierler kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmez. Hayvanlarn karamayaca derinlikte ukurlara gmlerek bertaraf edilir.

(5) Belediye ve ky muhtarlarnca evre ve toplum saln dikkate alarak temizlik yaptrlr.

Kulak kpe ve pasaportlarn toplanmas ve kaytlarnn silinmesi

MADDE 12 (1) Kurban sat yerlerinde sr cinsi hayvan satlarnda, kesilen hayvanlarn kaytlardan dlmesi maksad ile satc, hayvan pasaportlarnn ilgili ksmlarn bu hayvanlarn kurbanlk olarak satldn belirterek yedi gn iinde en yakn l/le Mdrlne teslim eder.

(2) Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlk sr cinsi hayvanlarn kulak kpeleri Sr Cinsi Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliinin ilgili hkmleri erevesinde biriktirilerek Bakanlka belirlenen usul ve esaslar gereince imha edilir, kesilen sr cinsi hayvanlarn veri tabanndan dmleri yaplr, hayvan pasaportlar en yakn l/le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlne kesim tarihlerinden itibaren yedi gn iinde teslim edilir.

(3) Mezbaha ve kombinalarda kesilen kurbanlk koyun ve kei tr hayvanlarn kulak kpeleri Koyun ve Kei Tr Hayvanlarn Tanmlanmas, Tescili ve zlenmesi Ynetmeliinin ilgili hkmleri erevesinde biriktirilerek Bakanlka belirlenen usul ve esaslar gereince bulunduklar yerin il/ile mdrlnn kontrolnde imha edilir ve koyun kei tr hayvanlarn veri tabanndan dmleri yaplr.

(4) Komisyonun belirledii yerler dnda ve kylerde kesilecek kurbanlk sr cinsi hayvanlarn kulak kpeleri ve pasaportlarnn, koyun ve kei tr hayvanlarn kulak kpelerinin toplanarak veri tabanndan dmlerinin salanabilmesi ynnden l/le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlkleri, kendi yetki ve sorumluluk sahalarndaki mahalle ve ky muhtarlar ile bir bilgilendirme toplants dzenler ve bu konuda muhtarlara yazl tebligat yaplr.

(5) l/le Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlklerince kendilerine teslim edilen kulak kpeleri, pasaportlar ve kulak kpe numaralarnn listesine istinaden kurbanlk olarak kesilen hayvanlarn bilgisayar destekli veri tabanndan kayt dmleri mutlaka yaplr.

Kesim yeri olarak deerlendirilebilecek alternatif alanlar

MADDE 13 (1) Kesim yeri olarak deerlendirilebilecek alternatif alanlar unlardr:

a) st kapal semt pazarlar.

b) Ara ykama yerleri ve kapal otoparklar.

c) Kurban sat yerleri yanna kurulacak kesim yerleri.

) mknlar ve yerleri msait olan belediyelerce, ehirlerin belirli yerlerine yaplacak olan kurban kesim yerleri.

DRDNC BLM

2014 Yl Kurban Hizmetleri Kapsamnda Alnacak evresel nlemler

Kurban hizmetleri kapsamnda alnacak evresel nlemler

MADDE 14 (1) Bykehirlerde bykehir belediyeleri, dier yerlerde belediyeler tarafndan Karar, Ynetmelik, Tebli, Kurul kararlar ve 2872 sayl evre Kanununun ilgili maddelerinin uygulanmasn salamak maksadyla, bu Tebliin 15 inci maddesinde belirtilen hkmler erevesinde kurban sat ve kesim yerlerinde evre kirliliini nleyici tedbirleri de ieren bir ynetim plan hazrlanr ve uygulanr.

Kurban sat ve kesimi yaplacak yerlerin fiziksel zellikleri ve uyulmas gereken kurallar

MADDE 15 (1) Su, elektrik, kanalizasyon veya foseptik ukuru vb. alt yaps olan yerler hazrlanr.

(2) Kesim yerinin taban beton, beton asfalt ve benzeri szdrmaz malzemeden olur.

(3) Kesim yeri iin, tazyikli suyla ykama imknna sahip, zeminde gerekli zgara sistemi bulunan mekanlar seilir ve atk sular kesinlikle evreye braklmaz.

(4) Hayvan dklar vb. atklar szdrmaz, dayankl, yksek younluklu polietilen siyah torbalara 2/3 orannda konulur, gerektiinde ikinci torba kullanlr, az iyice balanr ve szdrmaz kapal zel atk tama kamyonlar ile belediye tarafndan dzenli olarak bertaraf edilir.

(5) Belediyeler bayram ncesi ve sresince sat yerlerinde, bayram sresince kesim yerlerinde temizlik ve denetim birimlerinden yeterli sayda eleman bulundururlar.

(6) Sat noktalarnda hayvan atklar dndaki atklar da ayn ekilde biriktirilerek en ksa srede belediyelerce dzenli olarak bertaraf edilmek zere alnr.

(7) Kurban sat ve kesim yerlerinde ile belediyeleri yeterli miktarda atk tama aralar ve konteyner bulundurur.

(8) Belediyeler, atk konteynerleri dolmadan ve toplanan atklar sktrmadan bertaraf alanna ulatrr.

(9) Belediyeler kurban sat ve kesim yerlerinde hayvanlar tartmak iin kantar bulundurur.

(10) Mevcut hayvan pazarlar ve borsalarn dnda Komisyonlarca ehrin nfus younluu dikkate alnarak ehirlerin ana girilerinde ve ehir iinde uygun dier alanlarda kurbanlk hayvan sat yerleri belirlenir. Hayvanlarn ehir merkezlerine girilerine ve bu sat yerlerinin dnda dier yerlerde satna msaade edilmez.

(11) Kurbanlk hayvan sat ve kesim yerlerinde, su, tuvalet, kapal oturma yeri ve benzeri sosyal ihtiyalarn karlanaca yerler ile hayvanlarn tandklar aralara bindirilmesine ve aralardan indirilmesine uygun rampalar yaplr.

(12) Hayvanlar, zemini temiz ve kuru, etraf ve st kapal mahallerde, bykba hayvanlar uzun ipli yular ile muhafaza edilir ve nakilleri srasnda yeteri kadar tecrbeli eleman bulundurulur.

(13) Sat yerlerinin temizlenmesi ve atklarn alnmas ileri, belediyelerce her gn muntazam olarak yaplr.

(14) Mevcut mezbaha ve kombinalar dnda komisyonlarca ehrin nfus younluu dikkate alnarak kurban kesim yerleri ve bunlarn kapasiteleri belirlenir.

(15) Kesim yerlerinin zemini kolay ykanabilir, dezenfekte edilebilir ve su birikmesine imkan vermeyecek ekilde dzenlenir. Yeterli miktarda aydnlatma ve havalandrma salanr.

(16) Kullanlacak tm makine ve ekipman ile alanlarn temizlik ve dezenfeksiyonu yaptrlr. Yeterli miktar ve basnta ve iilebilir nitelikte kullanma suyu bulundurulur.

(17) Biriken gbre, p ve sakatat ile dier atklar evreye zarar vermeyecek ekilde st kapal bir mahalde toplanr ve daha sonra hijyenik artlara uygun olarak izale, bertaraf ve tahliyesi salanr. Kesim sonras ortaya kan kan, tank veya benzeri szdrmaz bir yerde toplanr ve uygun bir ekilde bertaraf edilir. Gbre birikimi iin zel bir yer ayrlr. Hastalkl organlar ile karkaslar en az iki metre derinliinde ukurlara gmlp zeri kirele rtlr veya uygun bir yerde yaklarak imha edilir. mha ileminin, yakma suretiyle yaplmas durumunda ilgili mevzuat hkmlerine uyulur.

Etraf kapatlm zel mlk veya bahesinde kurban keseceklerin uymas gereken kurallar

MADDE 16 (1) Kesim yeri beton, beton asfalt vb. szdrmaz malzemeden olur, kan kann topraa dalmasn nlemek zere hemen toprakla kapatlr, gerektiinde kirelenir.

(2) Kurbandan kan kullanlmayacak olan ikembe ve dier benzeri atklar szdrmaz, dayankl yksek younluklu polietilen siyah torbalara 2/3 orannda konulur, gerektiinde ikinci torba kullanlr, az iyice kapatlp balanr ve bayram sresince dzenli olarak hizmet verecek olan belediye temizlik ekiplerine teslim edilir.

(3) Kesim sonunda kesim mahalli kanl ve kirlenmi bir durumda braklmaz, kan izi kalmayacak ekilde temizlenir, gerektiinde kirelenir.

(4) Kurban derilerinin tanmas esnasnda kan szmalarna ve evre kirliliine neden olunmamas ynnde tedbir alnr.

Bykehir Belediyelerinin ve Belediyelerin ykmllkleri

MADDE 17 (1) Bayram ncesi kurbanlk hayvan sat sresince ve bayram sresince belediyeler, kurban hayvan sat ve toplu kurban kesimi yaplacak yerlerde bu Tebliin 15 inci maddesinde belirtilen evre kirliliine neden olunmamas iin dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarna ilikin hazrlanan bu Tebliin 14 nc maddesinde belirtilen ynetim plan erevesinde yeterli sayda temizlik ekiplerini, aralaryla birlikte dzenli olarak alr halde tutarlar. Bayram sresince temizlik eleman ve atk toplama arac says arttrlr.

(2) Sat ve kesim yerlerinden kaan bykba hayvanlarn yakalanmas iin yakalama ekipleri oluturulur.

Denetim ilemleri

MADDE 18 (1) Kurban hizmetlerinin denetlenmesi Kurul ve Komisyon yesi kurum ve kurulular ile emniyet ve jandarma ekiplerince yaplr.

(2) Bayram ncesi ve bayram sresince il/ile belediyeleri ile bykehir belediyelerinin zabta birimlerince aralksz denetim yaplr.

(3) Kurbanlk hayvanlarn yklenmesi ve sevkleri srasnda ve ayrca hayvan kesimi/sat yaplan yerlerde, l/le Gda Tarm ve Hayvanclk Mdrlkleri Ek-3deki kontrol listesi kapsamnda denetimler gerekletirir, yaplan denetimlere ait kontrol listeleri dosyasnda muhafaza edilir.

Cezai hkmler

MADDE 19 (1) Karar, Ynetmelik, Tebli, Kurul ve Komisyon Kararlarna aykr hareket edenler hakknda aadaki cezai ilemler uygulanr;

a) Kurban sat ve kurban kesim yerlerinde; Karar, Ynetmelik, Tebli, Kurul, Komisyon Kararlar ve 2872 sayl evre Kanunu hkmleri kapsamnda evre kirliliinin nlenmesi iin dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarna ilikin hazrlanan ynetim plan erevesinde denetim yaplr. 2872 sayl evre Kanununun 8 inci maddesinde yer alan hususlara aykr hareket edenlere, ayn Kanunun 20 nci maddesinin birinci fkrasnn (j) bendi gereince cezai ilem ayn Kanunun 24 nc maddesi kapsamnda uygulanr.

b) Cadde, sokak ve parklar kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atk ve i organlar sokak, cadde ve parklarda brakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptrmlar uygulanr.

c) Hayvanlarn korunmas, gzetilmesi, bakm ve kt muamelelerden uzak tutulmas, rahat yaamalarnn salanmas, insanlarla hayvanlarn hijyen, salk ve gvenlikleri iin gerekli nlemler alnr.

) Kurbanlk hayvanlar trne ve zelliine uygun ortam ve artlarda tanr, sevk sresince besleme ve bakm yaplr.

d) 5199 sayl Hayvanlar Koruma Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fkrasna gre; satlrken, hayvanlarn salklarnn iyi, barndrldklar yerin temiz ve salk artlarna uygun olmas zorunludur.

e) 5199 sayl Kanunun 12 nci maddesinin birinci fkrasna gre; hayvanlarn kesilmesi; din kurallarn gerektirdii zel koullar dikkate alnarak hayvan korkutmadan, rktmeden, en az ac verecek ekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulne uygun olarak bir anda yaplr. Hayvanlarn kesiminin ehliyetli kiilerce yaplmas salanr. Bu hkmlere aykr hareket edenlere hayvan bana 910.-TL idari para cezas uygulanr.

f) 5199 sayl Kanunun 12 nci maddesinin ikinci fkrasna gre yrrle konulan; Kurban Hizmetlerinin Diyanet leri Bakanlnca Yrtlmesine Dair Ynetmelik hkmlerine aykr hareket edenlere hayvan bana 2.281.-TL idari para cezas uygulanr.

g) 5199 sayl Kanunun 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre; hayvanlara kastl olarak kt davranmak, acmasz ve zalimce ilem yapmak, dvmek, a ve susuz brakmak, ar soua ve scaa maruz brakmak, bakmlarn ihmal etmek, fiziksel ve psikolojik ac ektirmek yasak olup bu hkme aykr davrananlara 454.-TL idari para cezas uygulanr.

) 5199 sayl Kanunun 14 nc maddesinin birinci fkrasnn (e) bendine gre; kesin olarak ld anlalmadan hayvanlarn vcutlarna mdahalede bulunmak yasak olup bu hkme aykr davrananlara 454.-TL para cezas uygulanr.

(2) Birinci fkrada yer alan cezai ilemler ileri, Gda, Tarm ve Hayvanclk, Orman ve Su leri, evre ve ehircilik Bakanlklarnn ilgili birimleri ile belediyelerce uygulanr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Koordinasyon salanacak kurum ve kurulular

MADDE 20 (1) Koordinasyon salanacak kurum ve kurulular aada gsterilmitir;

a) Diyanet leri Bakanl,

b) ileri Bakanl,

c) Milli Eitim Bakanl,

) Salk Bakanl,

d) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl,

e) evre ve ehircilik Bakanl,

f) Orman ve Su leri Bakanl,

g) Belediyeler,

) TRT Genel Mdrl,

h) Trkiye Diyanet Vakf,

) zel Radyo ve Televizyon Kurulular,

i) Ticaret Borsalar,

j) Trk Veteriner Hekimleri Birlii,

k) Kasaplar Odas.

Dier Hususlar

MADDE 21 (1) Komisyonlar tarafndan dzenlenecek eitim kurslarna komisyon yesi kurum ve kurulular tarafndan gerekli destek salanr.

(2) Komisyonlarca gerekli grlen il ve ilelerde Kurban Bayram ncesinde ve sresince l Gda, Tarm ve Hayvanclk Mdrlerinin sorumluluunda ve Hayvan Sal, Yetitiricilii ve Su rnleri ube Mdrlerinin koordinasyonunda yeterli sayda ara ile nbeti veteriner hekim grevlendirilir. Satlamayan hayvanlarn geri dnlerinde veteriner salk raporu dzenlenebilmesi amacyla il/ile mdrlklerince yeterli sayda veteriner hekim grevlendirilir.

(3) Bu Teblide Hayvan Hareketlerinde Uyulacak Esaslar blmnde yer alan hususlarn yerine getirilmesi ve ilgili tm kurum ve kurulularla gerekli ibirlii ve koordinasyonun salanmas ynnden il ve ilelerde Hayvan Salk Zabtas Komisyonlar acilen toplanr ve Tebli hkmlerinin ilerliini artrmak ynnden gerekli karar ve nlemler alnr.

(4) Belediyeler, halk sal mdrlkleri ve toplum sal merkezleri tarafndan kurban kesim gnlerinde kesim yerlerinden gelecek arlara seri bir ekilde ulalabilmesi iin gerekli tedbirler alnr ve bu hususta bilgilendirme almalar yaplr.

(5) Bakanlka Trkiye Radyo-Televizyon Kurumu ve zel radyo ve televizyon kurulular ile ibirlii yaplarak, bu Tebliin ierii ile ilgili 19, 20 ve 21 Eyll 2014 tarihlerinde ana haber bltenlerinin sonunda kamuoyunun bilgilendirilmesi salanr.

Yrrlk

MADDE 22 (1) Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 23 (1) Bu Tebli hkmlerini Diyanet leri Bakanlnn bal olduu Bakan yrtr.

 

EK-1

 

DUYURU

KURBANLIK HAYVAN ALIRKEN DKKAT EDLECEK HUSUSLAR

 

       HAYVANLARIN SALIKLI, BESL OLMASI,

       HAYVANLARIN VETERNER SALIK RAPORUNUN BULUNMASI, AI KAYDI OLMASI,

       HAYVANLARIN KULAKLARININ KPEL OLMASI,

       BYKBA HAYVANLARIN YANLARINDA PASAPORTLARININ BULUNMASI,

       KKBA HAYVANLARIN YANINDA NAKL BELGELERNN OLMASI,

       GEBE OLMAMASI, KURBANLIK HAYVANLARIN ERKEK OLANLARININ TERCH EDLMES,

       SIIRLARIN K YAINI DOLDURMU OLMASI,

       ANADOLUDAN TRAKYAYA SEVKLERN SADECE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIINCA BELRLENEN ARTLARIN YERNE GETRLMES HALNDE YAPILABLECE. BU ARTLAR HAKKINDA AYRINTILI BLG N EN YAKIN L/LE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MDRLNE BAVURULMASI,

       STANBULUN ANADOLU YAKASINA 19.09.2014 TARHNDEN TBAREN KURBANLIK HAYVANLAR SEVK EDLECEK, BU TARHTEN NCE HAYVAN SEVK LEMLER YAPILMAYACAKTIR.

 

KURBAN KESM YERLER

       VATANDALARIMIZ KURBANLARINI EHR VE BELDELERDE MEZBAHA VE KOMBNALAR LE KURBAN KOMSYONLARININ BELRLED KURBAN KESM YERLERNDE,

       KYLER LE NCEDEN BELRLENM KESM YER BULUNMAYAN YERLERDE KEND BAHESNDE USULNE UYGUN OLARAK KESLECEK VE EVREYE ZARAR VERLMEYECEKTR,

       CADDE, SOKAK VE PARK GB KAMU ALANLARINDA KURBAN KESLMEYECEKTR.

 

KURBAN KESLDKTEN SONRA HALK VE HAYVAN SALII AISINDAN

       KAN, ATIKLAR VE ORGANLAR SOKAK VE CADDELERE BIRAKILMAYACAK, EVCL VE YABAN HAYVANLARA VERLMEYECEK VE BU HAYVANLARIN IKARAMAYACAI EKLDE UKURA GMLEREK MHA EDLECEKTR.

 

KURBAN HZMETLER KOMSYONU BAKANLII

 

EK-2

 

DUYURU

 

KURBAN OLARAK KESLEN SIIR CNS HAYVANLARIN KULAK KPE VE PASAPORTLARI

 

       RETCLER

       SATICILAR

       KASAPLAR

       KASAP YARDIMCILARI

       VETERNER HEKMLER

       MUHTARLAR

       BELEDYE ZABITA GREVLLER

       VEKLETLE KURBAN KESM ORGANZASYONU YAPANLAR

       DER GREVLLER

 

VASITASIYLA L VEYA LE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MDRLKLERNE 31 EKM 2014 CUMA GN MESA BTMNE KADAR TESLM EDLECEKTR.

 

AYRICA KURBAN OLARAK KESLEN BYKBA VE KKBA HAYVANLARIN SAYISI DA MFTLKLERE 31 EKM 2014 CUMA GN MESA BTMNE KADAR BLDRLECEKTR.

 

 

KURBAN HZMETLER KOMSYONU BAKANLII

 

EK-3

KONTROL LSTES

lgili Tebliin 8., 9., 10. ve 11. maddelerindeki hususlarn kontrol ve denetiminin yaplmas amacyla hazrlanmtr.

Madde 8. Kurbanlk Hayvanlarn Yklenmesi, Tanmas ve Boaltlmas le lgili Hususlar

UYGUN

UYGUN DEL

AIKLAMA

1.

Nakil aralar hayvanlarn gvenli bir biimde sevklerini salamak amacyla, zerleri hava artlarna uygun ve hayvanlara yeterli hava salayacak ekilde kapatlr. Ayrca kapaklarn salam ve hayvanlarn atlama ve kamalarn engelleyecek ekilde olmas salanr.

 

 

 

2

Aralarda hayvanlarn hacimlerine ve planlanan yolculua uygun yeterli alan ve ykseklik olmas salanr. Aralarn ykleme yaplmadan nce temizlik ve dezenfeksiyonu yaplr, aracn taban demeleri zerine en az 2 cm kalnlnda yataklk, sap, saman, tala ve benzeri maddeler serilmesi salanr.

 

 

 

3

Yklenmeden nce ve sonra nakil aralar Salk Bakanlndan izinli dezenfektanlarla dezenfekte edilir.

 

 

 

4

Hayvanlarn nakil vastalarna ar yklenmelerine, nakliye srasnda yaralanma veya gereksiz yere ac ve strap ekmelerine neden olabilecek nakil vastalar ile sevklerine izin verilmez.

 

 

 

 

5

Hayvanlarn nakliyesinin uzun srmesi durumunda (8 saatten fazla), uygun aralklarla hayvanlara yem ve su verilmesi ve dinlendirilmesi konularnda nakliyeci ve hayvan sahibine bilgi verilir, nakil aralarnn yem ve su ynnden tedarikli olup olmadklar, ilk yardm antas ile yeteri miktarda urgan, yular bulundurup bulundurmadklar kontrol edilir.

 

 

 

Madde 9. Kurbanlk Hayvanlarn Sevkleri

Srasnda Yaplacak Kontroller

 

1

Kaak hayvan hareketlerine kar dzenlenen yol kontrol ve denetimler yaplmal.

 

 

 

2

Hayvanlarn yaralanma veya gereksiz yere ac ve strap ekmelerine neden olabilecek nakil vastalar ile sevklerine izin verilmez.

 

 

 

Madde 10. Kurbanlk Hayvan Sat Yerlerine Ynelik Alnacak nlemler

 

1

Hayvanclk iletmelerinden dorudan yaplan satlar hari kurbanlk hayvanlar; hayvan pazar, canl hayvan borsas, hayvan park ve panayrlarnn yan sra komisyonlarca alnan kararlar dorultusunda belirlenen kurban sat yerlerinde ve zel kurban kesimi yaplacak iletmelerde alnp satlr.

 

 

 

2

Kurbanlk hayvan alm ve satm yerleri; resmi ve belediye veteriner hekimleri ile belediye zabta ekiplerince ibirlii ve koordinasyon salanarak etkin ve srekli olarak denetlenerek kontrol edilmeli.

 

 

 

3

Kurbanlk hayvan sat yerleri belediyelerle mterek olarak her gn sabah ve akam olmak zere iki kez usulne uygun olarak temizlenmeli, ayrca, Salk Bakanlndan izinli dezenfektanlarla dezenfekte edilerek nakline izin verilmeli.

 

 

 

4

Sat yerlerine gelen hayvanlar giri ve klarda mutlaka bulac hastalklar ynnden kontrol edilmeli ve hastalkl hayvanlarn nakline izin verilmemeli.

 

 

 

Madde 11. Kurbanlk Hayvanlarn Kesiminde ve

Kesim Yerlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

1

Kurbanlk hayvanlar, belediyelerde alma izni alm mezbaha ve kombinalar ile Komisyonlarn belirledii kesim yerlerinde; kylerde ve belirlenmi kesim yeri bulunmayan yerlerde ise cadde, sokak ve parka bakmamak kaydyla kendi bahelerinde usulne uygun olarak ve evreye zarar vermeyecek ekilde ehil kiilerce kesilmeli.

 

 

 

2

Kurban kesim yerlerindeki atklarn, kan ve dier organlarn herhangi bir evre kirliliine sebep olmalarnn engellenmesi iin gerekli nlemler alnr.

 

 

 

3

Kesilen hayvanlara ait hastalkl organlar, kesim srasnda oluan atklar, kist hidatik riskine kar karacierler ve akcierler kesinlikle kedi ve kpeklere verilmez. Kedi ve kpeklerin karamayaca derinlikte ukurlara gmlerek bertaraf edilir.

 

 

 

4

Kurbanlk hayvanlarn derileri mutlaka usulne uygun ve deriye zarar vermeyecek ekilde yzlmeli, kurbanlk hayvan derileri ile barsaklar temizlendikten sonra usulne uygun tuzlanmal, yetkili kurum ve kurululara teslim edilmeli.

 

 

 

5

Belediye ve ky muhtarlarnca evre ve toplum saln dikkate alarak temizlik yaptrlmas hususunda gerekli tedbirler alnr.

 

 

 

6

Kesim ncesi ve sonras hayvanlarn kontrol edildii ve salkl olduklarna dair damga vurularak ve belge dzenlenerek halkn bu organizasyonlara gveninin artrlmas salanmal.

 

 

 

 

Denetimi Yapan Personel

Denetimi Yapan Personel

Denetimi Yapan Personel