26 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29072

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

LİMANLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2012 tarihli ve 28453 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 13 üncü maddesine aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.

“(5) Tersane bölgesine gelen, kendinden hareket ve/veya manevra kabiliyeti olmayan;

a) 2000 GT altındaki gemi ve deniz araçları, her biri en az 16 ton çekme kuvvetinde iki römorkör,

b) 2000-5000 GT arası gemi ve deniz araçları, Ek-5’te belirtilen asgari römorkör miktarına ilave olarak en az 16 ton çekme kuvvetinde bir römorkör daha

alırlar

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş, beşinci fıkrasında bulunan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Boylarında, azami %10 oranında bir indirim uygulanması neticesinde gemi boyu 200 metreyi aşmayan ve baş itici pervanelerinin gücü 2000 KW ve üstünde olan, çift makineyi haiz ro-ro yük gemilerine yanaşma ve ayrılma manevralarında en az 30 ton çeki gücünde bir römorkör kullanılması kaydıyla, römorkör indirimi uygulanabilir.”

“

Gemi boyu

Toplam çekme gücü (asgari)

Açıklama

55-125 metre arası

En az 30 ton

1 adet 30 ton veya her biri 16 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

126-200 metre arası

En az 45 ton

1 adet 45 ton veya her biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

201-300 metre arası

En az 60 ton

1 adet 60 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

301 metre üzeri

En az 90 ton

1 adet 90 ton veya biri 30 tondan az olmamak kaydıyla iki römorkör

”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’inde yer alan Tuzla Liman Başkanlığı başlıklı 4 üncü maddenin B bölümünün (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) 3 nolu demirleme sahası: İstanbul Boğazı geçişi yapacak tehlikeli yük taşımayan gemilerin demirleme sahası aşağıdaki koordinatların oluşturduğu denizalanıdır.

1) 40º 53´ 05" K – 029º 10´ 48" D

2) 40º 52´ 39" K – 029º 09´ 39" D

3) 40º 51´ 00" K – 029º 10´ 18" D

4) 40º 51´ 24" K – 029º 12´ 00" D

5) 40º 52´ 31" K – 029º 13´ 18" D”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2012

28453

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/2/2013

28572

2-

28/4/2013

28631

3-

6/8/2013

28730

4-

22/10/2013

28799