19 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29065

KURUL KARARI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURULU KARARI

Karar Sayısı: 5951                                                                                              Karar Tarihi: 17/7/2014

Kurul Başkanlığının 16/7/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen 14/7/2014 tarih ve 43890421-101.01.03[70-01]-21111 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

- “Tasfiye Halinde Portigon A.G. Merkezi Düsseldorf İstanbul Merkez Şubesi”nin kuruluş izninin, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 11 inci maddesinin (f) bendi uyarınca iptal edilmesine,

- İşbu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına

karar verilmiştir.