19 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29065

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/21)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelikten oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde, 2015 yılının ilk yarısında süresi dolacak mevcut dampinge karşı önlemlerin ilanını kapsamaktadır.

Yürürlük süresi sona erecek dampinge karşı önlemler

MADDE 2 – (1) Aşağıdaki tabloda yer alan dampinge karşı önlemlerin yürürlükte kalma süreleri, karşılarında belirtilen tarihlerde sona erecektir.

 

G.T.İ.P. *

Ürün

Menşe veya

İhracatçı Ülke

Önlemin Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve No’su

Tebliğ

No

Önlemin  Bitiş Tarihi

7307.91.00.00.00

Flanşlar

Çin Halk

Cumhuriyeti

 

22.01.2010/27470

2010/2

22.01.2015

7307.93.11.00.11

     Dirsekler

7307.93.11.00.12

Kavisler

7307.93.19.00.00

Diğerleri

5407.41.00.90.11

Döşemelik mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

11.04.2010/27549

2010/8

11.04.2015

5407.41.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.42.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.42.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.43.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.43.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.44.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.44.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.51.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.51.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.52.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.52.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.53.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.53.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.54.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.54.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.10.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.10.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.30.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.30.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.50.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.50.90.12

Perdelik mensucat

5407.61.90.90.11

Döşemelik mensucat

5407.61.90.90.12

Perdelik mensucat

5407.69.10.90.11

Döşemelik mensucat

5407.69.10.90.12

Perdelik mensucat

5407.69.90.90.11

Döşemelik mensucat

5407.69.90.90.12

Perdelik mensucat

5407.71.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.71.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.72.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.72.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.73.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.73.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.74.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.74.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.81.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.81.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.82.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.82.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.83.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.83.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.84.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.84.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.91.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.91.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.92.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.92.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.93.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.93.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.94.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.94.00.90.12

Perdelik mensucat

5810.92.10.00.00

Kıymeti kg.da (net ağırlık) 17,50 Euro'yu geçenler (Eni 150 cm'yi geçenler)

5810.92.90.00.00

Diğerleri (Eni 150 cm'yi geçenler)

6005.31.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.32.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.33.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6005.34.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.31.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.32.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.33.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6006.34.10.00.00

Perdelik (tül perdeler dahil)

6303.12.00.00.00

Sentetik liflerden

6303.92

Sentetik liflerden

5407.41.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.41.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.42.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.42.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.43.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.43.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.44.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.44.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.51.00.90.11

Döşemelik mensucat

5407.51.00.90.12

Perdelik mensucat

5407.52.00.90.11

Döşemelik mensucat

2905.31

Mono Etilen Glikol (MEG)

 

Bulgaristan

 

 

02.05.2010/27569

 

2010/11

02.05.2015

 

7010.20.00.00.00

 

 

Yalnızca camdan tencere, tava, çaydanlık kapaklar

 

Endonezya

 

23.05.2010/27589

2010/12

23.05.2015

Hong Kong

Çin Halk Cumhuriyeti

7315.11.90.00.11

Transmisyon zincirleri

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

23.05.2010/27589

2010/13

23.05.2015

7315.11.90.00.19

Diğerleri

7315.12.00.00.11

Transmisyon zincirleri

7315.12.00.00.19

Diğerleri

7315.19.00.00.00

Aksamlar

8715.00.10.00.00

Bebek arabaları

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

23.05.2010/27589

2010/14

23.05.2015

8715.00.90.00.00

Yalnızca bebek arabalarının şasileri

 

Çin Halk Cumhuriyeti

 

8415.83.00.90.00

Yalnız belirli salon tipi sıcak ve soğuk hava cihazları (fancoil)

Çin Halk Cumhuriyeti

31.05.2010/27597

2010/16

31.05.2015

(*)Dampinge karşı önlemlere konu olan eşyanın tarife pozisyonlarında ve bu pozisyonlar kapsamı madde tanımları ve/veya eşya sınıflandırmalarına ilişkin tarife tatbikatında meydana gelen değişiklikler, ilgili tebliğler ile Resmî Gazete’de yayımlanmaktadır.

 

Nihai gözden geçirme başvurusu ve işlemler

MADDE 3 – (1) İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 35 inci maddesi gereğince, 2 nci maddede belirtilen önlemlerin yürürlük sürelerinin bitiminden önce tabloda yer alan maddelerin yerli üreticilerinin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların, ilgili üründeki önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasını talep etme hakları mevcuttur. İlgili yerli üreticilerin veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşların başvurularını yeterli delillerle desteklemeleri esastır.

(2) Yeterli deliller ile desteklenmiş yazılı başvuruların, ilgili önlemin sona erme tarihinden en geç üç ay önce;

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı, 06510 Emek/ANKARA,

Tel: 0.312. 204 77 18 veya 212 87 52

Faks: 0.312. 212 87 65

adresine ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Başvurunun, ilgili mevzuat çerçevesinde geçerli görülmesi halinde -nihai gözden geçirme soruşturması- başlatılır.

(4) Mevcut dampinge karşı önlem, nihai gözden geçirme soruşturması sonuçlanıncaya kadar yürürlükte kalmaya devam eder.

(5) Soruşturma sonucunda, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olduğunun tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlemin miktar veya oranının muhafaza edilerek veya değiştirilerek uygulanmasına devam edilir. Öte yandan, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açmasının muhtemel olmadığının tespit edilmesi halinde, mevcut dampinge karşı önlem yürürlükten kaldırılır.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.