19 Temmuz 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29065

YNETMELK

Salk Bakanlndan:

ZEL HASTANELER YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/3/2002 tarihli ve 24708 sayl Resm Gazetede yaymlanan zel Hastaneler Ynetmeliinin Geici 11 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 11 11/10/2011 tarihli ve 663 sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin Geici 14 nc maddesi erevesinde tanrlar, tanmazlar ve personeli Trkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna devredilen zel hastaneler, mezkur maddenin ikinci fkrasnda yer alan sre ierisinde ruhsatnda yer alan haklar ile ayn il ierisinde tanabilir veya faaliyette olma art aranmakszn devredilebilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan Ek 2 sayl zel Hastane Meyyide Formunun (3) numaral satrnn 1. Tespit stununda yer alan yzde ibaresi binde olarak, (20) numaral satrnn 1. Tespit stununda yer alan yzde ibaresi binde olarak, (21) numaral satrnn 2. Tespit stununda yer alan onu ibaresi alts olarak ve ayn formun aklamalar balkl blmnn (d) bendinde yer alan ve (d)de ibaresi ve ()de olarak deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmeliin 2 nci maddesi 1/7/2014 tarihinden itibaren geerli olmak zere, dier maddeleri ise yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Salk Bakan yrtr.