12 Temmuz 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29058

YNETMELK

Enerji Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ELEKTRK EBEKE YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA LKN YNETMELK

MADDE 1 28/5/2014 tarihli ve 29013 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Elektrik ebeke Ynetmeliine aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 9 (1) G kalitesi izleme sistemi tesis edilmeksizin iletmeye alnm iletim sistemi kullanclar, 1/7/2015 tarihine kadar bu Ynetmeliin 9, 11 ve 13 nc maddelerinde belirtilen IEC 61000-4-30 A snf lm standardna uyumlu lm ve kayt cihazlarn tesis etmekle ykmldr. Bu ykmlln yerine getirmeyen kullanclara, bu Ynetmeliin 9, 10, 11, 12 ve 13 nc maddelerinde belirtilen snr deerlerin almasna ilikin balant ve sistem kullanm anlamalarnn ilgili hkmleri dorultusunda ilem tesis edilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Enerji Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

28/5/2014

29013 (Mkerrer)