9 Temmuz 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29055

YNETMELK

Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

DOAL EK SOANLARININ RETM, DOADAN TOPLANMASI VE

HRACATINA LKN YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 19/7/2012 tarihli ve 28358 sayl Resm Gazetede yaymlanan Doal iek Soanlarnn retimi, Doadan Toplanmas ve hracatna likin Ynetmeliin 21 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Doal iek soanlarnn yeniden ihracatna Bakanlka izin verilebilir.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 23 nc maddesinin birinci fkrasnda yer alan () bendi ifadesi, (c) bendi eklinde deitirilmitir.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.