7 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29053

YNETMELK

Karabk niversitesinden:

KARABK NVERSTES NLSANS, LSANS ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 31/8/2012 tarihli ve 28397 sayl Resm Gazetede yaymlanan Karabk niversitesi nlisans, Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 23 nc maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Birinci snfta renime balayan renci, kaytl olduu ilk iki yaryla ait tm dersleri almakla ykmldr. Bu rencilerden, ders muafiyeti talebinde bulunanlarn durumlarnn uygun olmas halinde muaf tutulduklar ders kredisi kadar dersi st yaryldan alabilirler.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 31 inci maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) renciler, istedikleri takdirde, yazl bavuruda bulunarak kaytlarn sildirebilirler. rencinin, kayt sildirme isteine ilikin dilekesinin kayda girdii tarih iliik kesilme tarihi olarak belirlenir ve renci leri Daire Bakanlnca Ynetim Kuruluna gerek duyulmakszn rencinin niversite ile iliii kesilir. Bu durumdaki rencilere istedikleri takdirde, diplomalar iade edilir. niversiteden kaydnn silinmesi halinde demi olduu renci katk pay/renim creti iade edilmez. Bu ekilde ayrlan rencinin yeniden kayd yaplmaz.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Karabk niversitesi Rektr yrtr.