7 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29053

YNETMELK

Hali niversitesinden:

HAL NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM-RETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hali niversitesi nlisans ve Lisans Eitim-retim Ynetmeliinin 15 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 15 (1) Belirli bir konuda bilgisini arttrmak isteyen orta retim kurumlar mezunlar veya bir Yksekretim Kurumunda kaytl renciler, niversitenin nlisans ve lisans programlarnda yer alan derslere niversite Senatosunca belirlenen esaslar erevesinde zel renci olarak kabul edilebilirler. Ancak zel renci statsnde ders alanlar, niversitenin diploma veya statye ynelik rencilik haklarndan yararlanamazlar. Bu rencilere Rektrlk tarafndan durumlarn gsteren bir belge verilir.

(2) zel renciler, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen ve Mtevelli Heyeti tarafndan belirlenen retim cretini demekle ykmldrler.

(3) zel rencilik niversitedeki herhangi bir programa kayt hakk vermez. zel renciler en ok 3 dnem iin kayt yaptrabilirler. Bu rencilerin niversitenin herhangi bir nlisans veya lisans programlarna yerlemesi durumunda daha nce baarl olduklar derslerin baar notlar ayn ekilde kabul edilir.

(4) zel rencilerin niversitenin disiplin ve deme koullarn yerine getirmedikleri takdirde niversite ile ilikileri kesilir.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Hali niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

22/6/2012

28331

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

10/9/2012

28407

2-

8/11/2012

28461

3-

21/7/2013

28714

4-

31/7/2013

28724