7 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29053

YNETMELK

Hali niversitesinden:

HAL NVERSTES LSANSST ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 1/8/2013 tarihli ve 28725 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hali niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 26 nc maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Tezli Yksek Lisans programn tamamlama sresi azami yldr. Bu Ynetmelikte belirtilen tm ykmllkleri yerine getiren renciler programlarn daha ksa srede tamamlayabilirler.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 32 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Tezsiz Yksek Lisans programn tamamlama sresi en ok alt yaryldr. Bu Ynetmelikte belirtilen tm ykmllkleri yerine getiren renciler programlarn daha ksa srede tamamlayabilirler. Tezsiz yksek lisans programn en ok alt yaryl iinde baar ile tamamlayamayanlar, 2547 sayl Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen koullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 37 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Doktora programn tamamlama sresi, yksek lisans derecesi olan renciler iin en ok oniki, lisans derecesi olan renciler iin en ok onsekiz yaryldr. Bu Ynetmelikte belirtilen tm ykmllklerini yerine getiren renciler programlarn daha ksa srede tamamlayabilirler.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 45 inci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Sanatta Yeterlik programn tamamlama sresi yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin oniki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin onsekiz yaryldr. Bu Ynetmelikte belirtilen tm ykmllklerini yerine getiren renciler programlarn daha ksa srede tamamlayabilirler. Bu sre iinde sanatta yeterlik programn tamamlayamayan renci, daha sonra ilgili dneme ait renim cretini demek koulu ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Hali niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1/8/2013

28725

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

13/3/2014

28940