7 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29053

YNETMELK

Adnan Menderes niversitesinden:

ADNAN MENDERES NVERSTES NLSANS VE LSANS ETM

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 11/8/2013 tarihli ve 28732 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adnan Menderes niversitesi nlisans ve Lisans Eitimi Ynetmeliinin 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) GANO ve DANO tek harfli notlar hari, her dersten alnan notun o dersin AKTS kredisi ile arpmndan elde edilen deerlerin toplamnn bu derslerin AKTS kredilerinin toplamna blnmesiyle elde edilen deerdir. Elde edilen bu deer, virglden sonra iki haneye yuvarlanarak gsterilir. GANO rencinin niversiteye giriinden itibaren program kapsamnda alm olduu tm derslerin en son notlar, DANO ise rencinin o dnem alm olduu tm derslerden ald notlar dikkate alnarak hesaplanan arlkl not ortalamasdr.

(2) ift anadal ve/veya yandal yapan rencilerin GANOsu, rencinin anadal, ikinci anadal ve/veya yandal programlar kapsamnda ald tm dersler dikkate alnarak hesaplanr. ift anadal veya yandal programndan kayd silinen rencilerin baarl olduu ve anadal programna saylmayan dersler transkript ve diploma ekinde yer alr ancak GANOya dahil edilmez.

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Adnan Menderes niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

11/8/2013

28732

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

1-

24/2/2014

28923

2-

14/5/2014

29000