7 Temmuz 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29053

YNETMELK

Atlm niversitesinden:

ATILIM NVERSTES FEN BLMLER ENSTTS LSANSST

ETM-RETM VE SINAV YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 27/6/2013 tarihli ve 28690 sayl Resm Gazetede yaymlanan Atlm niversitesi Fen Bilimleri Enstits Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 12 nci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 12 (1) Eitim-retim yl, snavlar dahil her biri onalt haftalk gz ve bahar dnemi olarak dzenlenir. Bunlarn dnda ihtiyaca gre nc dnem olarak yaz dnemi de alabilir. Senato gerekli grd hallerde dnem srelerini deitirebilir.

(2) Kaytlar, her yaryl banda akademik takvimde belirtilen tarihler arasnda yenilenir. renciler, akademik takvimde belirlenen sreler iinde, o yarylda ald derslere ekleme veya silme yapabilirler.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Lisansst programna kaytl renciler, niversiteden zel renci statsnde alm olduklar kredili derslerden en ok drdn lisansst program ierisinde saydrabilir. Bu ilem rencinin bavurusu ile ilgili EABDnin teklifi ve FBEYK karar ile gerekletirilir. Daha fazla ders saylmas ile ilgili zel durumlar ilgili EABDnin teklifi ile FBEYK tarafndan deerlendirilerek karara balanr.

MADDE 3 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 4 Bu Ynetmelik hkmlerini Atlm niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

27/6/2013

28690