6 Temmuz 2014 Tarihli ve 29052 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2014/6503    Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Özel Harekât Komutanlığı Arasında Türk Sualtı Taarruz (SAT)-A.B.D. Özel Harekât Kuvvetleri Müşterek Tatbikatlarının İcrasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2014/6511    Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Satın Alma ve İhale Yönetmeliği

—  Bayburt Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Çukurova Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gedik Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

—  Uşak Üniversitesi Enerji, Çevre ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/56)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/59)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/60)

—  İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/61)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 25/6/2014 Tarihli ve 2013/409 Başvuru Numaralı Kararı

 

DÜZELTME: Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği ile İlgili

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri