5 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29051

ANAYASA MAHKEMESİ İÇTÜZÜĞÜ

Anayasa Mahkemesi Başkanlığından:

             12.7.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün ekinde yer alan (Ek-4), Anayasa Mahkemesinin 3.7.2014 günlü, E.2014/6 (Değişik İşler), K.2014/8 sayılı kararıyla aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;

 

EK-4 Mahkeme Amblemi