5 Temmuz 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29051

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:

Karar  No  : 3137       

- K A R A R -

Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 3/7/2014 tarihli yazıda aynen; “

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Başkanlığının;

30/6/2014 tarihli, 185596 sayılı yazısı ile İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ve 110 milletvekili ile Osmaniye Milletvekili Devlet BAHÇELİ ve 51 milletvekilinin Prof. Dr. Ekmeleddin Mehmet İHSANOĞLU’nun Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki başvuruları ve ekleri,

1/7/2014 tarihli, 185849 sayılı yazısı ile Giresun Milletvekili Nurettin CANİKLİ, Kayseri Milletvekili Mustafa ELİTAŞ, Adıyaman Milletvekili Ahmet AYDIN, Kahramanmaraş Milletvekili Mahir ÜNAL, İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma SATIR ve 306 milletvekilinin İstanbul Milletvekili Recep Tayyip ERDOĞAN’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki başvuruları ve ekleri,

1/7/2014 tarihli, 185851 sayılı yazısı ile Iğdır Milletvekili Pervin BULDAN, Bingöl Milletvekili İdris BALUKEN ve 28 milletvekilinin Hakkari Milletvekili Selahattin DEMİRTAŞ’ın Cumhurbaşkanı adaylığı hakkındaki başvurusu ve ekleri

Kurulumuza gönderilmiştir.

3/7/2014 tarihli, 43452547 sayılı yazı ile de Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuru süresinin sona erdiği, 3/7/2014 Perşembe günü saat 17.00 itibariyle başkaca başvuru bulunmadığı bildirilmiştir.

Kurulumuzun 06/06/2014 tarihli, 2014/2910 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi gereğince, Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına 15/07/2014 tarihinde başlanacaktır.

   Söz konusu birleşik oy pusulalarının şekli ile basımı işinin usul ve esasları Kurulumuzun 11/6/2014 tarihli, 2952 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, anılan kararımızın SONUÇ bölümünün 2. maddesinde;

 “Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasının, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan birleşik oy pusulalarında, Cumhurbaşkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın genişliği (4) santimetre olacak şekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılarak bastırılmasına,”

karar verilmiştir.

Adayların isimlerinin yerleştirilmesinde sıkıntı yaşanmaması gerektiği dikkate alınarak yukarıda açıklanan maddenin;

“Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasının, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan birleşik oy pusulalarında, Cumhurbaşkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın genişliği (5,5) santimetre olacak şekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılarak bastırılmasına,”

olarak düzeltilmesi için gerekli kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim.”denilmiş olmakla, konu incelenerek; 

GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:

Kurulumuzun 06/06/2014 tarihli, 2014/2910 sayılı Kararı ile kabul edilen Seçim Takvimi gereğince, Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulalarının basımına 15/07/2014 tarihinde başlanacaktır.

Söz konusu birleşik oy pusulalarının şekli ile basımı işinin usul ve esasları Kurulumuzun 11/6/2014 tarihli, 2952 sayılı kararı ile belirlenmiş olup, anılan kararımızın SONUÇ bölümünün 2. maddesinde; “Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasının, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan birleşik oy pusulalarında, Cumhurbaşkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın genişliği (4) santimetre olacak şekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılarak bastırılmasına,”

karar verilmiştir.

Adayların isimlerinin yerleştirilmesinde sıkıntı yaşanmaması gerektiği dikkate alınarak yukarıda açıklanan maddenin;

“Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasının, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan birleşik oy pusulalarında, Cumhurbaşkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın genişliği (5,5) santimetre olacak şekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılarak bastırılmasına,”

olarak düzeltilmesine karar verilmesi gerekmiştir.

S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;

1- Adayların isimlerinin yerleştirilmesinde sıkıntı yaşanmaması gerektiği dikkate alınarak; birleşik oy pusulalarının şekli ile basımı işinin usul ve esaslarına ilişkin Kurulumuzun 11/6/2014 tarihli, 2952 sayılı kararının SONUÇ bölümünün 2. maddesinin;

“Cumhurbaşkanı seçiminde kullanılacak birleşik oy pusulasının, Yüksek Seçim Kurulunca özel surette imal ettirilmiş olan ve “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunan birleşik oy pusulalarında, Cumhurbaşkanı adayına ait bilgilerin yer alacağı alanın genişliği (5,5) santimetre olacak şekilde ve aday sütunları arasında (0,75) santimetre ve iki çizgi ile belirlenmiş bir aralık bırakılarak bastırılmasına,” olarak düzeltilmesine,

2- Karar örneğinin;

a) Dışişleri Bakanlığına,

b) Tüm il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta olarak iletilmesi ve Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet sitesinde yayınlanması için Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğüne,

c) İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına,

d) Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına,

e) Seçime katılma yeterliliğine sahip siyasi parti genel başkanlıklarına,

f) Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne,

gönderilmesine,

g) Resmî Gazete’de yayımlanmasına,

3/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

 

 

Başkan

Başkanvekili

Üye

Üye

Sadi GÜVEN

Turan KARAKAYA

Muharrem COŞKUN

Mehmet KÜRTÜL

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

Üye

Nilgün İPEK

Ünal DEMİRCİ

Ali KAYA

İlhan HANAĞASI

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

İbrahim ZENGİN

Zeki YİĞİT

Şakir AKTI