5 Temmuz 2014 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 29051

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA GZETM UYGULANMASINA LKN TEBL

(TEBL NO: 2006/1)DE DEKLK YAPILMASINA

DAR TEBL

MADDE 1 7/1/2006 tarihli ve 26046 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Gzetim Uygulanmasna likin Tebli (Tebli No: 2006/1)in 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 1 Bu Tebli aada gmrk tarife istatistik pozisyonu (G.T..P.) ve tanm belirtilen eyann (yalnz karlarnda gsterilen gmrk kymetlerinin altnda birim kymetleri haiz olanlarnn) ithalatnda ileriye ynelik olarak lke ayrm yaplmakszn yrtlecek olan gzetim uygulamasna ilikin usul ve esaslar iermektedir.

 

G.T..P.

Eya Tanm

Birim Gmrk

Kymeti

(ABD Dolar/Ton*)

0703.20

Sarmsaklar

3.000

0712.90.90.00.11

Sarmsak

4.000

* Ton: Brt Arlk

MADDE 2 Ayn Tebliin 2 nci maddesinin birinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Bu Tebliin 1 inci maddesinde belirtilen eya ancak Ekonomi Bakanlnca (thalat Genel Mdrl) dzenlenecek gzetim belgesi ile ithal edilir. Gzetim belgesi gmrk beyannamesinin tescilinde ilgili gmrk idaresince aranr. Gzetim belgesinin bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

MADDE 3 Ayn Tebliin 4 nc maddesinin drdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Gzetim belgesi nc kiilere devredilemez. Gzetim belgesi kapsam eyann ithalat ile ilgili belgelerin (gzetim belgesinin asl, ayrca ithalat gerekletirilmi ise ticari fatura ve gmrk beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafndan gzetim belgesinin geerlilik sresinin bitiminden itibaren on i gn ierisinde thalat Genel Mdrlne iletilmesi gerekmektedir. Her halkarda; bavuru sahibinin, Tebli konusu eya iin gzetim belgesi dzenlenmesine ilikin yeni bir bavuruda bulunduunda tamam kullanlm veya geerlilik sresi bavuru tarihi itibaryla sona ermi olan gzetim belgesinin veya belgelerinin asln, gzetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilikin gazete ilann veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeleri thalat Genel Mdrlne iletmesi zorunludur. Bu artn yerine getirilmemesi durumunda gzetim belgesi dzenlenmez.

MADDE 4 Ayn Tebliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

MADDE 5 Ayn Tebliin EK Iinde yer alan T.C. BABAKANLIK DI TCARET MSTEARLIINA ibaresi T.C. EKONOM BAKANLIINA olarak deitirilmitir.

MADDE 6 Ayn Tebliin EK IIsi aadaki ekilde deitirilmitir.

EK-II

 

GZETM BELGES BAVURU FORMUNA EKLENECEK

BELGELER:

1 Beyan sahibine ait imza sirklerinin asl veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatdan farkl ise vekletnamenin asl veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anlan belgelerin asllar ilk bavuruda verilir, bavuru sonulandrldktan sonra ilgilisine iade edilir. Mteakip bavurularda imza sahipleri deimedii srece anlan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildii ilk bavurunun tarihi ve evrak giri numaras bavuru formunda belirtilir.)

2 thal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturann sureti (2 nsha). [Proforma veya ticari faturalarda farkl birim fiyatlar haiz rnler ayr kalemler olarak gsterilir. Her fatura kaleminin, rn tarif eden ak tanm, birim FOB fiyat, istatistiki birim baznda miktar ve arl (brt kilogram olarak) ayr ayr gsterilir. CIF teslim ekline gre dzenlenmi faturalarda sigorta ve navlun cretleri ayrca belirtilir.]

 

MADDE 7 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 8 Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.