4 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29050

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6534

Ekli “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/6/2014 tarihli ve 1208098 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 55 inci maddesine göre, Bak anlar Kurulu’nca 25/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                               Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                                M. ŞİMŞEK                                                    E. İŞLER                                                E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                          Başbakan Yardımcısı V.                          Başbakan Yardımcısı V.                      Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                               A. İSLAM                                             M. ÇAVUŞOĞLU                                          F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                                 İ. YILMAZ                                                   H. YAZICI                                           V. EROĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı   Çevre ve Şehircilik Bakanı V.                         Dışişleri Bakanı V.                             Ekonomi Bakanı V.

                     T. YILDIZ                                                     F. IŞIK                                                       T. YILDIZ                                              H. YAZICI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı          Gençlik ve Spor Bakanı V.          Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı V.     Gümrük ve Ticaret Bakanı

                       E. ALA                                            M. ÇAVUŞOĞLU                                             Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                    Kalkınma Bakanı V.                             Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                          İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                                    Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

Kararın eki için tıklayınız