4 Temmuz 2014  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29050

KURUL KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 13/6/2014

             Karar No  : 2014/11

             Konu         : Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)

             Yüksek Planlama Kurulunca;

             Orman ve Su İşleri Bakanlığının 6/12/2012 tarihli ve 56208 sayılı, 16/5/2013 tarihli ve 97477 sayılı, 1/4/2014 tarihli ve 70986 sayılı yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 13/11/2013 tarihli ve 5548 sayılı yazısı dikkate alınarak; Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili bütün kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanan ekli “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)”nin kabulüne, karar verilmiştir.

 

Ulusal Havza Yönetim Stratejisi (2014-2023)