1 Temmuz 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29047

DÜZELTMELER

30/6/2014 tarihli ve 29046 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, 23/6/2014 tarihli ve 2014/6523 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli “Ek-1 ve Ek-2” sayılı listeler Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 30/6/2014 tarihli ve 31853594-115-1-2843 sayılı yazısına istinaden eklenerek düzeltilmiştir.

 

Ek-1 ve Ek-2 Listeler

 

—— • ——

28/6/2014 tarihli ve 29044 sayılı Resmî Gazete’nin 55 inci sayfasında yayımlanan 2014/667 sayılı kararda geçen, “BEKTAŞOĞLU” ibaresi “HACIBEKTAŞOĞLU” olarak düzeltilmiştir.