26 Haziran 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29042

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİNİN UNVANININ

DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: İHRACAT 2014/4)

Unvan değişikliği

MADDE 1 – (1) Antalya’da kurulu Antalya İhracatçılar Birliği’nin unvanı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği olarak değiştirilmiştir.

Yürürlük

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.