26 Haziran 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29042

YÖNETMELİK

Türk Akreditasyon Kurumundan:

TÜRK AKREDİTASYON KURUMU MUHASEBE UYGULAMA

YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/9/2006 tarihli ve 26298 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Akreditasyon Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

23/9/2006

26298