26 Haziran 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29042

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                    25 Haziran 2014

         69471265-305-5100

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Türk Dostluk Hastanesinin açılışına katılmak üzere; 26 Haziran 2014 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                 Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                               Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                         25 Haziran 2014

       68244839-140.03-166-345

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 25/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5100 sayılı yazınız.

Türk Dostluk Hastanesinin açılışına katılmak üzere, 26 Haziran 2014 tarihinde Pakistan’a gidecek olan Sağlık Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU’nun dönüşüne kadar Sağlık Bakanlığına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İSLAM’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                         Abdullah GÜL

                                                                                                                                    CUMHURBAŞKANI