24 Haziran 2014 Tarihli ve 29040 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2014/6496       2013-2014 Pazarlama Yılında Nişasta Kökenli Şekerler İçin Şeker Kurulu Tarafından Belirlenen Kotanın Artırılması Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN’a, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’a, Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  Dışişleri Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati YAZICI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkerede Değişiklik Yapılmasına Dair Tezkere

—  Kalkınma Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

—   Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Mehmet Emin ARAT’ın Atanması Hakkında Karar (No: 2014/9)

—   Erzincan Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. İlyas ÇAPOĞLU’nun Yeniden Atanması Hakkında Karar (No: 2014/10)

2014/6444    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Üyeliğine İrfan ÇEVİK’in Atanması Hakkında Karar

—   Başbakan Yardımcılığı, Adalet, Avrupa Birliği, İçişleri ile Kalkınma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—   Adalet Bakanlığı Bakanlık Yüksek Müşavirliğine İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR'in Görevlendirilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Gediz Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Kafkas Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI

—    Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 Tarihli ve 3003 Sayılı Kararı ve Eki Cumhurbaşkanı Seçiminde Yurt Dışında Kullanılacak Seçim Malzemelerinin Mahalline Gönderilmesi, Kullanılan Oy Pusulalarının Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna Ulaştırılması, Kargo İşlemleri ve Süreci ile Sınır Ülkelerden Diplomatik Kurye Aracılığıyla Getirilecek Malzemelerin Tesliminin Usul ve Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Genelge

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri