23 Haziran 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29039

YNETMELK

Kafkas niversitesinden:

KAFKAS NVERSTES LSANSST ETM-RETM VE

SINAV YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK

MADDE 1 31/7/2013 tarihli ve 28724 sayl Resm Gazetede yaymlanan Kafkas niversitesi Lisansst Eitim-retim ve Snav Ynetmeliinin 7 nci maddesinin ikinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

a) Yksek lisans iin renci kabulnde; merkezi olarak yaplan Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavndan (YDS) veya muadili bir snavdan en az 40 puan alm olanlar ile niversitenin ilgili enstit ynetim kurulunca tespit edilen ve biri snav yaplacak dilin retim eleman olmak zere en az retim elemanndan oluan komisyonca yaplacak dil snavndan en az 50 puan alan adaylarn ALES puannn %60 ile lisans mezuniyet not ortalamasnn %40 toplanarak kontenjan ilan edilen her bir alan iin ayr ayr sralama yaplr, en yksek puan alan adaydan balamak zere ilgili anabilim/anasanat dal iin ilan edilen kontenjan says kadar aday yerletirilir ve bu adaylar yksek lisans programna asil renci olarak kayt yaptrma hakk kazanm olur. Konservatuar ve gzel sanatlar fakltesi mezunlarnn ilgili enstit anasanat dallar yksek lisans programlarna renci olarak kabulnde ise adaylarn, dosya incelemesi eklinde yaplan yeterlik snav notunun %50si, lisans not ortalamasnn %50si alnarak sralama yaplr ve adaylar, en yksek puandan balamak zere ilgili anabilim/anasanat dal iin ilan edilen kontenjanlara yerletirilir. Kontenjana yerletirilenler yksek lisans programna asil renci olarak kayt yaptrma hakk kazanm olur. Kontenjan ilan edilen programlar iin asil listedeki kontenjan kadar da yedek renci aday ilan edilir ve asil listeden kayt yaptrmayanlarn yerine bu sralamaya gre kayt yaplr.

MADDE 2 Bu Ynetmelik 2014-2015 eitim retim yl banda yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Kafkas niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

31/7/2013

28724