23 Haziran 2014 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 29039

YNETMELK

Adana Bilim ve Teknoloji niversitesinden:

ADANA BLM VE TEKNOLOJ NVERSTES SREKL ETM UYGULAMA

VE ARATIRMA MERKEZ YNETMELNDE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 30/1/2013 tarihli ve 28544 sayl Resm Gazetede yaymlanan Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Srekli Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezi Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bentler eklenmitir.

n) ISO 17024 artlarna, Trk Akreditasyon Kurumu tarafndan ngrlen akreditasyon gerekliliklerine ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafndan belirlenen esaslarla uyumlu olarak ulusal ve uluslararas personel belgelendirme sertifikasyonu eitimleri dzenlemek, snavlar yapmak, belge, sertifika ve katlm belgesi vermek,

o) Ulusal ve uluslararas belgelendirme sertifikasyonu eitimlerini her tr yntemle dzenlemek, snavlar yapmak, belge, sertifika ve katlm belgesi vermek,

) Ulusal ve uluslararas personel belgelendirme sertifikasyonu eitimlerini her tr yntemle dzenlemek, snavlar yapmak, belge, sertifika ve katlm belgesi vermek,

p) Ulusal dzeyde Avrupa Birlii normlarna uyum salamak amacyla meslek standartlar gelitirmeye ynelik almalar gerekletirmek,

r) Ulusal ve uluslararas her trl snav organizasyonu gerekletirmek veya gerekletirilmesine araclk yapmak,

s) 4857 sayl Kanunu hkmlerine gre niversitede i yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl ve i sal ve gvenlii konusunda eitimleri her tr yntemle dzenlemek, eitime katlanlara eitim katlm belgesi dzenlemek, yayn hazrlamak, danmanlk yapmak,

) Gerek grld durumlarda eitim ve sertifika ve benzeri programlar Bologna srecine uygun Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) temelli kredi sistemine uygun olarak gerekletirmek, ilgili programn tamamlanmasna ynelik nceden kazanlm yeterlilikleri tanmak,

MADDE 2 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Ynetmelik hkmlerini Adana Bilim ve Teknoloji niversitesi Rektr yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

30/1/2013

28544