21 Haziran 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29037

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YEM KATKILARI VE PREMİKSLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI, İHRACATI,

SATIŞI VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ’İN (TEBLİĞ NO: 2002/66)

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/29)

MADDE 1 – 18/12/2002 tarihli ve 24967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Katkıları ve Premikslerin Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı ve Kullanımı Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/66) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.