18 Haziran 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29034

YNETMELK

Babakanlk (Diyanet leri Bakanl)tan:

DYANET LER BAKANLII SINAV YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 26/10/2011 tarihli ve 28096 sayl Resm Gazetede yaymlanan Diyanet leri Bakanl Snav Ynetmeliinin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Yarma snav: Halen cami grevlisi olarak veya bir st grevde almakta olan veya daha nce bu grevleri yapm olup Bakanlk tekilatnda alanlardan cami grevlilii mnhal kadrolarna naklen atanmak zere mracaat edenler iin yaplacak snav,

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

d) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Snav (MBSTS) sonular, sonularn iln tarihinden itibaren yl sre ile geerlidir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 7 nci maddesinin nc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(3) Cami grevlilii iin yaplacak yarma snavlar, Bakanlka yaplacaksa Bakanlk, mftlke yaplacaksa ilgili mftlk tarafndan snav bavuru sresinin bitiminden nce on be gn sre ile Bakanlk internet sayfasnda ilan edilir. Resm tatiller ile cumartesi ve pazar gnleri on be gnlk iln sresinden saylr.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesinin birinci fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkra eklenmi ve dier fkralar buna gre teselsl ettirilmitir.

(2) Cami grevlilii iin yaplacak yarma snavlarna mracaatlar, her ayn son Sal gn mesai bitiminde sona erer.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 9 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) l ve ilelerde mnhal bulunan kadrolar iin alacak snavlar il mftl snav kurulunca yaplr. 25/10/2011 tarihli ve 28095 mkerrer sayl Resm Gazetede yaymlanan Diyanet leri Bakanl Atama ve Yer Deitirme Ynetmelii hkmlerince (A) grubu camiler ile niversite kampslerindeki camilerde mnhal bulunan cami grevlilii kadrolar iin alacak snavlar Bakanlka da yaplabilir. l mftl snav kurulu, valilik onay ile il mfts, mft yardmcs veya ile mftsnn bakanlnda il mft yardmclar, ile mftleri, eitim grevlileri ve vaizlerin katlmyla bakan dahil asl iki yedek yeden oluur ve devamllk arz eder. Snav younluu dikkate alnarak ayn usulde birden fazla snav kurulu oluturulabilir. Snav yeri ilanda belirtilir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (d) bendi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinin ikinci fkrasnn bana Yarma snav hari ibaresi eklenmi, ayn maddenin nc fkras yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 18 inci maddesinden sonra gelmek zere aadaki madde eklenmitir.

Cami grevliliine naklen atama

MADDE 18/A (1) Cami grevlilii mnhal kadrolarna naklen atamalar u esaslara gre yaplr:

a) Cami grevlilii mnhal kadrolarna mracaat edenlerin naklen atamalarnda bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Deerlendirme Formunda belirtildii ekilde; MBSTS puannn yzde krk, EK-1 (A) Yarma Snav Deerlendirme Formundan alnan puann yzde krk ve EK-1 (B) Mktesep/Nitelik Deerlendirme Formundan alnan puann yzde yirmisinden oluan toplam puan esas alnr.

b) Cami grevlilii mnhal kadrolarna naklen atama yaplabilmesi iin bu Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 (C) Nakil Deerlendirme Formundan toplam en az 70 puan alnmas esastr. Ancak EK-1 (A) Yarma Snav Deerlendirme Formu ile EK-1 (B) Mktesep/Nitelik Deerlendirme Formundan ayr ayr en az 70 puan art aranmaz.

c) Cami grevlilii mnhal kadrolarna, bu Ynetmeliin ekinde yer alan Ek-1 (C) Nakil Deerlendirme Formundan en yksek puan alandan balanarak atama yaplr. Bu puann eit olmas halinde srasyla MBSTS puan yksek olana, grev yl fazla olana, hafz olana ve renim dzeyi yksek olana ncelik verilir.

) (D) grubu camilerde bulunan mnhal kadrolara tek mracaat olmas halinde bu madde hkmlerine bal kalnmakszn sadece MBSTS puan esas alnarak naklen atama yaplabilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin ekinde yer alan EK-1 ekteki ekilde deitirilmitir.

MADDE 11 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 12 Bu Ynetmelik hkmlerini Diyanet leri Bakanlnn bal olduu Bakan yrtr.

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

26/10/2011

28096

Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

7/2/2014

28907

 

 

EK-1

CAM GREVLLER

NAKL DEERLENDRME FORMLARI

Ad Soyad

 

Grev Yeri ve Unvan

 

T.C. Kimlik No

 

Sicil No

 

 

(A)   YARIMA SINAVI DEERLENDRME FORMU

Sra No

Snav Konular

Puan Deeri

Adayn Puan

1

KURAN-I KERM

Yzne okuma

30

 

Meal bilgisi

5

 

Tecvid bilgisi ve meharic-i huruf

15

 

Ses/Seda/Makam

5

 

Ezber bilgisi

20

 

2

Hitabet

15

 

3

Mesleki Temsil

10

 

 

TOPLAM

100

 

 

(B)    MKTESEP/NTELK DEERLENDRME FORMU

Sra No

Mktesepler/Nitelikler

Puan Deeri

Toplam Puan Deeri

Adayn Puan

1

mam Hatip Lisesi

10

10

 

2

n Lisans

5

5

 

3

Dier Lisans

5

5

 

5

lahiyat Fakltesi

10

10

 

6

Yksek Lisans

2

2

 

7

Hafzlk

8

8

 

8

htisas Kursu/Aere, Takrib, Tayyibe

5

5

 

9

Tashih-i Huruf

3

3

 

10

YDS ve denklii kabul edilen yabanc dil belgeleri (C) ve st seviyeler iin

2

2

 

11

10 (on) yla kadar her bir grev yl iin

3

30

 

12

10 (on) yldan 30 (otuz) yla kadar her bir grev yl iin

1

20

 

TOPLAM

100

 

 

(C)   NAKL DEERLENDRME FORMU

Sra No

Deerlendirme Kstaslar

Adayn Puan

Oran

Naklen Atamaya Esas Nihai Puan

1

MBSTS puan

 

%40

 

2

Yarma Snav Deerlendirme Formu Puan

 

%40

 

3

Mktesep/Nitelik Deerlendirme Formu Puan

 

%20

 

TOPLAM

%100

 

 

YUKARIDAK BLGLERN DORULUU TASDK OLUNUR.

 

. /.... /..

mza ve Mhr

 

Not: Bu form, snavn yapld mftlke tasdik edilecektir.