18 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29034

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                17 Haziran 2014

         69471265-305-4814

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere; 18 Haziran 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     17 Haziran 2014

       68244839-140.03-147-319

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 17/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4814 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 18 Haziran 2014 tarihinde Rusya Federasyonu’na gidecek olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner YILDIZ’ın dönüşüne kadar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Maliye Bakanı Mehmet ŞİMŞEK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI