18 Haziran 2014  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29034

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6429

Atatürk Uluslararası Barış Ödülü kapsamında verilecek ödül miktarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Başbakan Yardımcılığının 14/5/2014 tarihli ve 713 sayılı yazısı üzerine, 664 sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine göre, Bakanlar  Kurulu'nca 2/6/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                                                                                                               Abdullah GÜL

                                                                                                                                                                                                                         CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                    Başbakan

                     B. ARINÇ                                             A. BABACAN                                              B. ATALAY                                             E. İŞLER

          Başbakan Yardımcısı                            Başbakan Yardımcısı                               Başbakan Yardımcısı                         Başbakan Yardımcısı

                   B. BOZDAĞ                                               A. İSLAM                                             M. ÇAVUŞOĞLU                                          F. IŞIK

                 Adalet Bakanı                       Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı                   Avrupa Birliği Bakanı            Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

                      F. ÇELİK                                               İ. GÜLLÜCE                                          A. DAVUTOĞLU                                  N. ZEYBEKCİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı     Çevre ve Şehircilik Bakanı                               Dışişleri Bakanı                                  Ekonomi Bakanı

                     T. YILDIZ                                                A. Ç. KILIÇ                                                 M. M. EKER                                               F. IŞIK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı             Gençlik ve Spor Bakanı                Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı     Gümrük ve Ticaret Bakanı V.

                       E. ALA                                                  C. YILMAZ                                                   Ö. ÇELİK                                             M. ŞİMŞEK

                 İçişleri Bakanı                                       Kalkınma Bakanı                                Kültür ve Turizm Bakanı                            Maliye Bakanı

                                             N. AVCI                                                    İ. YILMAZ                                                       V. EROĞLU

                                  Millî Eğitim Bakanı                              Millî Savunma Bakanı                                Orman ve Su İşleri Bakanı

                                                        M. MÜEZZİNOĞLU                                                L. ELVAN

                                                               Sağlık Bakanı                      Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

 

2/6/2014 TARİHLİ VE 2014/6429 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 ‒ Atatürk'ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” ilkesi doğrultusunda, dünya barışına, uluslararası dostluk ve iyi niyetin geliştirilmesine hizmet eden gerçek ve tüzel kişilere, Devlet ödülü niteliğinde Atatürk Uluslararası Barış Ödülü kapsamında verilecek ödül miktarı, 28/1/2013 tarihli ve 2013/4283 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliğinin 8 inci maddesine göre 250.000 Türk Lirası olarak belirlenmiştir.

MADDE 2 ‒ Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 ‒ Bu Karar hükümlerini Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun bağlı olduğu Bakan yürütür.