18 Haziran 2014 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 29034

TEBL

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

INSPECCO BELGELENDRME VE GZETM HZMETLER LMTED

RKETݒNN ONAYLANMI KURULU OLARAK GREVLENDRLMESNE
DA
R TEBL (SGM: 2013/13)DE DEKLK

YAPILMASINA DAR TEBL

(SGM: 2014/13)

MADDE 1 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayl Resm Gazete'de yaymlanan INSPECCO Belgelendirme ve Gzetim Hizmetleri Limited irketi'nin Onaylanm Kurulu Olarak Grevlendirilmesine Dair Tebli (SGM: 2013/13)in 1 inci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmitir.

(2) 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (97/23/AT)nde yer alan;

1) retim i Kontrol (Modl A1),

2) AT Tip ncelemesi (Modl B),

3) AT Tasarm ncelemesi (Modl B1),

4) AT Tipe Uygunluk Muayenesi (Modl C1),

5) AT rn Dorulamas (Modl F),

6) AT Birim Dorulamas (Modl G),

7) Sabit Balant Prosedrlerinin Deerlendirilmesi ve Onay (Ek I - 3.1.2),

8) Sabit Balant Yapan Personelin Deerlendirilmesi ve Onay (Ek I - 3.1.2),

kapsamnda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl tarafndan Onaylanm Kurulu olarak grevlendirilmitir.

MADDE 2 Bu Tebli yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

Tebli Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

19/7/2013

28712

Teblide Deiiklik Yapan Tebliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

23/1/2014

28891