17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

YNETMELK

Gda,Tarm ve Hayvanclk Bakanlndan:

AN MEE LM VE AM IRALI KANSER HASTALII LE TURUNGL

UZUN ANTENL BCE VE KESTANE GAL ARISI MCADELES

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik, ani mee lm hastaln oluturan Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man int Veld sp. nov.)un, am ral kanser hastaln oluturan Gibberella circinata (Nirenberg & ODonnell)nn, turungil uzun antenli bcei [Anoplophora chinensis (Forster)] ile kestane gal ars (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu)nn Trkiyeye giriini ve yaylmasn engellemek ile alnacak tedbirlerin belirlenmesine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man int Veld sp. nov.)un, Gibberella circinata (Nirenberg & ODonnell)nn, Anoplophora chinensis (Forster)in, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsunun srveyi, tespit edilmesi, yaylmasnn engellenmesi ve mcadelesinin yaplmasna ynelik alnacak tedbirlere ilikin hususlar kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanununun 15 inci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayl Orman ve Su leri Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameye dayanlarak,

b) Avrupa Birliinin, Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man int Veld sp. nov.)un 19/9/2002 tarihli ve 2002/757/EC sayl Komisyon Karar, Gibberella circinata (Nirenberg & ODonnell)nn 18/6/2007 tarihli ve 2007/433/EC sayl Komisyon Karar, Anoplophora chinensis (Forster)in 1/3/2012 tarihli ve 2012/138/EC sayl Komisyon Karar, Dryocosmus kuriphilus Yasumatsunun 27/6/2006 tarihli ve 2006/464/EC sayl Komisyon Kararna paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ani mee lm hastal: Phytophthora ramorum (Werres, De Cock & Man int Veld sp. nov.)un mee ve baz ss bitkilerinde srgn ularndan balayan geriye lmlere neden olduu fungal hastal,

b) Anoplophora chinensis (Forster): Konuku bitkilerde, larvalar gvdenin alt ksmnda ve kk ksmnda beslenip galeriler aarak zarar yapan turungil uzun antenli bceini,

c) Anoplophora chinensisin konuku bitkileri; Tohumlar dnda, gvde veya kk boaznda ap bir cm olan veya en kaln noktasnda ap bir cmyi geen Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Cornus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Crataegus spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus laurocerasus, Pyrus spp., Rosa spp., Salix spp. ve Ulmus spp.yi,

) Aratrma: Aratrma kurulularnn aratrmaclar tarafndan projeli olarak yrtlen almalar,

d) Aratrma kuruluu: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna bal olarak zirai mcadele aratrma faaliyetlerini yrten enstit, istasyon ve kurulular ile Orman ve Su leri Bakanlna bal ormanclk aratrma enstits mdrlklerini,

e) Bakanlk: Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanln,

f) Bitki: Meyve veya tohum dnda dikim amal kullanlan Castenea Mill. tr bitkiler veya bitki paralarn,

g) Bitki pasaportu: Bitki sal ile ilgili 12/1/2011 tarihli ve 27813 sayl Resm Gazetede yaynlanan Bitki Pasaportu Sistemi ve Operatrlerin Kayt Altna Alnmas Hakknda Ynetmelikte belirlenen bitki sal standartlarnn ve zel artlarn karlandn gsteren, eitli bitki ve bitkisel rnler iin standart hale getirilmi, Bakanlka belirlenen usullere uygun olarak hazrlanan ve Bakanlk veya Bakanlka yetkilendirilenler tarafndan dzenlenen resmi etiketi veya belirli rnler iin Bakanlka kabul edilen etiket dndaki iareti,

) Bulak alan: Zararl organizmann tespit edildii ve snrlarnn belirlendii alan,

h) am ral kanser hastal: Giberella circinata (Nirenberg & ODonnell)nn Pinus L. bitkilerinde nemli zararlara ve geriye doru lmlere, Pseudotsuga menziesii bitkilerinde ise ciddi zararlara yol at kanser hastaln,

) Dryocosmus kuriphilusun konuku bitkileri; Castanea Mill. bitkilerini,

i) Duyarl aa kabuu: Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Quercus spp. L. ve Taxus brevifolia Nutt aalarnn izole edilmi kabuklarn,

j) Duyarl odun: Acer macrophyllum Pursh, Aesculus californica (Spach) Nutt., Lithocarpus densiflorus (Hook. & Am.) Rehd., Quercus spp. L. ve Taxus brevifolia Nutt.dan elde edilen odunlar,

k) Eradikasyon: Zararl organizmann tespit edildii alanlardan yok edilmesine ynelik yaplan almalar,

l) Genel Mdrlk: Gda ve Kontrol Genel Mdrl ile Orman ve Su leri Bakanlna bal Orman Genel Mdrln,

m) Giberella circinatann konuku bitkileri; Pinus spp. L. ve Pseudotsuga menziesiinin oaltm amal tohum ve kozalak dahil dikim amal bitkileri,

n) stila edilmi alan: Anoplophora chinensisin belirtilerinin grld ve varlnn doruland bitkilerin retildii alan,

o) thalat: Bitki, bitkisel rn ve dier maddelerin, serbest dolama giri rejimi, gmrk antrepo rejimi, dhilde ileme rejimi, gmrk kontrol altnda ileme rejimi ve geici ithalat rejimi prosedrlerine tbi tutulmasn,

) Kestane gal ars (Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu): Kestane (Castanea Mill.) bitki ve bitki paralarnda galler oluturarak srgnlerin bymesini engelleyen, nemli verim kayplarna yol aan ve bitkilerin lmne neden olan zararl organizmay,

p) Mdrlk: Bakanlk il/ile mdrlkleri ve zirai karantina mdrlkleri ile orman blge mdrlklerini,

r) Odak alan: Dryocosmus kuriphilus ile bulak alann etrafnda oluturulan en az be kilometrelik alan,

s) Phytophthora ramorumun konuku bitkileri; Acer macrophyllum Pursh, Acer pseudoplatanus L., Adiantum aleuticum (Rupr.) Paris, Adiantum jordanii C. Muell., Aesculus californica (Spach) Nutt., Aesculus hippocastanum L., Arbutus menziesii Pursch., Arbutus unedo L., Arctostaphylos spp. Adans, Calluna vulgaris (L.) Hull, Camellia spp. L., Castanea sativa Mill., Fagus sylvatica L., Frangula californica (Eschsch.) Gray, Frangula purshiana (DC.) Cooper, Fraxinus excelsior L., Griselinia littoralis (Raoul), Hamamelis virginiana L., Heteromeles arbutifolia (Lindley) M. Roemer, Kalmia latifolia L., Laurus nobilis L., Leucothoe spp. D. Don, Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehd., Lonicera hispidula (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, Magnolia spp. L., Michelia doltsopa Buch.-Ham. ex DC, Nothofagus obliqua (Mirbel) Blume, Osmanthus heterophyllus (G. Don) P. S. Green, Parrotia persica (DC) C.A. Meyer, Photinia x fraseri Dress, Pieris spp. D. Don, Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco, Quercus spp. L., Rhododendron simsii Planch. hari Rhododendron spp. L., Rosa gymnocarpa Nutt., Salix caprea L., Sequoia sempervirens (Lamb. ex D. Don) Endl., Syringa vulgaris L., Taxus spp. L., Trientalis latifolia (Hook), Umbellularia californica (Hook. & Arn.) Nutt., Vaccinium ovatum Pursh ve Viburnum spp. L. meyve ve tohumlar dndaki bitkileri,

) Snrlandrlm alan: Zararl organizmann varlnn doruland, bulak alan veya istila edilmi alan ile tampon blgeden oluan alan,

t) Srvey: Phytophthora ramorum, Giberella circinata, Anoplophora chinensis ve Dryocosmus kuriphilusun bir yerde var olup olmadn, var ise yayl alann ve younluunu tespit etme ilemini,

u) Tahripkar numune alm: Anoplophora chinensis ile ilgili olarak numune miktarnn en az %1 orannda bulakl saptayacak ekilde %99 gvenilirlik oranyla tespit edilmesini,

) Tampon blge: Giberella circinata ile ilgili olarak bulak alann etrafnda oluturulan en az bir kilometrelik alan, Anoplophora chinensis ile ilgili olarak istila edilmi alan evreleyen ya da bu alana bitiik snrlar belirlenmi alan, Dryocosmus kuriphilus ile ilgili olarak odak alannn etrafnda oluturulan en az on kilometreliklik alan,

v) retim yeri: Anoplophora chinensis ile ilgili olarak tek bir retim ya da tarm birimi olarak faaliyet gsterilen herhangi yerleke ya da arazi topluluu ile bitki sal amalarna ynelik ayr ayr faaliyet gsteren retim sahalarn ieren yeri, Dryocosmus kuriphilus ile ilgili olarak bitki sal amacyla ynetilen retim sahalar dahil olmak zere bitkilerin retildii her trl tesis veya alan, snrlandrlm orman alann,

y) Zararl organizma: Ani mee lm hastaln oluturan Phytophthora ramorumu, am ral kanser hastaln oluturan Giberella circinatay, turungil ve baz ss bitkilerinde zarar yapan Anoplophora chinensisi, kestane bitkilerinde zarar yapan Dryocosmus kuriphilusu,

ifade eder.

KNC BLM

Genel Hkmler, Aratrmalar ve Bildirimler

Genel hkmler

MADDE 5 (1) Zararl organizmann Trkiyeye girii ve yaylmas yasaktr.

(2) Zararl organizmann girii ve yaylmas, bulunduu alanlarda snrlandrlmas, bitkilerin ithalat, retimi, dolam ve kontrolnde acil tedbirler uygulanr.

(3) Zararl organizmaya kar korumak amacyla alnan tedbirler deitirilebilir veya ilave tedbirler alnabilir.

(4) Konuku bitkiler ve duyarl odunlarn zararl organizmadan ari olmalar halinde Trkiyeye giriine izin verilir.

(5) Konuku bitkileri retenlerin kaytlar Bitki Pasaportu Sisteminde belirlenen esaslar dorultusunda yaplr. Konuku bitkiler, bitki pasaportu eliinde Trkiye iinde dolar.

(6) Bitki pasaportu sistemine kaytl reticiler tm pheli olaylar veya zararl organizmann bulunduunun teyit edildii durumlar bal olduklar mdrlklere bildirmekle ykmldr.

(7) Bakanlka gerekli grlen durumlarda konuku bitkiler, duyarl odunlar ve duyarl aa kabuklar listesinde gncelleme yaplr.

(8) Bitkilerin ithalat veya Trkiye ierisindeki dolam mdrlklerin bilgisi dahilinde yaplr.

(9) Konuku bitki, duyarl odun ve duyarl aa kabuklarnn ithalatnda, 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitki Karantinas Ynetmeliinde belirtilen hkmler uygulanr.

Aratrmalar ve bildirimler

MADDE 6 (1) Zararl organizmann varlna dair yllk olarak aratrmalar ve/veya srveyler yrtlr.

(2) Ormanlk alanlarda yaplacak srveyler Orman ve Su leri Bakanlnn, dier alanlarda yaplacak srveyler ise Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn ilgili mdrlklerince yrtlr.

(3) Mdrlklerce, zararl organizmann varl ile ilgili pheye dlmesi halinde ilgili aratrma kuruluuna bilgi verilir, zararl organizmann varlnn dorulanmas halinde ise dorulama ile ilgili bilgi ilgili genel mdrle bildirilir ve durum genel mdrlklerce paylalr.

(4) Aratrma ve/veya srvey sonular Phytophthora ramorum, Giberella circinata ve Dryocosmus kuriphilus iin her yl 30 Kasma kadar, Anoplophora chinensis iin 30 Nisana kadar ilgili mdrlkler tarafndan ilgili genel mdrle bildirilir.

NC BLM

Phytophthora Ramorum ile lgili Uygulamalar

Konuku bitkilerin Trkiye iinde dolam

MADDE 7 (1) Rhododendron simsii Planch hari Rhododendron spp., Viburnum spp., Camellia spp., Castanea sativa Mill., Quercus spp. L.nin tohum hari dikim amal bitkileri Trkiye iinde bitki pasaportu eliinde dolarlar. Ormanlk alanlar iin yetitirilen konuku bitkiler Orman Yetitirme Materyallerinin Ticareti Ynetmeliinde belirtilen koullar salar.

(2) Bitki pasaportu dzenlenmesi iin;

a) Zararl organizmann varlnn bilinmedii alanlarda retilmi olmas veya,

b) Bitkilerin aktif byme dnemlerinde, pheli belirti gsteren bitkilere ynelik laboratuvar testleri de dahil, zel retim sistemleri de dikkate alnarak en az iki resmi denetimde, zararl organizmann belirtisinin grlmedii alanlarda retilmi olmas,

gerekir.

Alnacak nlemler

MADDE 8 (1) retim yerinde ve dndaki bitkilerde zararl organizma belirtilerinin bulunduu durumda aadaki tedbirler alnr.

a) Bulak bitkilerin etrafnda iki metre yarap ierisindeki tm konuku bitki ve bitki artklar yaklarak imha edilir, byme ortam ise tekrar retimde kullanlmaz.

b) Bulak bitkilerin etrafnda on metre yarap alanda tm konuku bitkiler ile etkilenmi olan tm bitkiler iin ise;

1) Bitkiler retim yerinde muhafaza edilir.

2) Bitkiler aktif byme dneminde alnan eradikasyon tedbirlerinden sonraki ilk ayda en az iki kere resmi denetime tabi tutulur.

3) Bu aylk dnem sresince zararl organizma belirtilerini basklayacak herhangi bir ilem yaplmaz.

4) Bu denetimler sonucunda bitkilerin zararl organizmadan ari olduu belirlenir.

c) retim yerindeki dier tm konuku bitkiler, ilk tespiti takiben yaplan resmi denetimlerden sonra ari bulunduu ortaya konulmu alann etrafnda iki metre yarap kapsayacak ekilde bitki sal tedbirleri alnr.

) retim yerlerinde her yl byme dneminde en az iki resmi denetim yaplr.

DRDNC BLM

Gibberella Circinata ile lgili Uygulamalar

Konuku bitkilerin Trkiye ierisinde dolam

MADDE 9 (1) Trkiye orjinli ve/veya ithal edilmi konuku bitkiler ormanlk alanlar iin yetitirilmi ise 2/2/2006 tarihli ve 26068 sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Yetitirme Materyallerinin Ticareti Ynetmeliinde belirtilen koullar salar.

(2) Konuku bitkiler Trkiye iinde bitki pasaportu eliinde dolarlar.

(3) Trkiye ierisinde yetitirilecek konuku bitkilerin;

a) Vejetasyon dnemi boyunca veya Trkiyeye giriinden itibaren zararl organizmann varl bilinmeyen alanda yetitirilmi olmas veya,

b) Vejetasyon dnemi boyunca veya Trkiyeye giriinden itibaren zararl organizmadan ar olduu bilinen alanda yetitirilmi olmas veya,

c) Dolamdan nce iki yl boyunca retim alannda yaplan resmi denetimlerde zararl organizmann hibir belirtisinin grlmemi olmas ve dolamn hemen ncesinde teste tabi tutulmu olmas,

gerekir.

Snrlandrlm alanlarn oluturulmas

MADDE 10 (1) 6 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen aratrma ve/veya srvey sonularna gre, bir alanda zararl organizmann varl dorulanrsa mdrlkler tarafndan snrlandrlm alanlar;

a) Zararl organizmann varlnn doruland ve zararl organizma sebebiyle belirti gsteren konuku bitkileri kapsayan bulak alan,

b) Bulak alann etrafnda en az bir kilometrelik tampon blgeyi,

ierecek ekilde oluturulur.

(2) Birden fazla tampon blgenin st ste binmesi veya corafik olarak yakn olmas durumunda, ilgili snrlandrlm alanlar ve aralarndaki alanlar kapsayacak ekilde daha geni bir snrlandrlm alan tanmlanr.

(3) Birinci fkrada belirtilen alanlarn kesin snrlar, bilimsel esaslara, zararl organizmann biyolojisi ve vektrleri, bulaklk derecesi, yln dnemi ve zellikle konuku bitkilerin dalmna gre oluturulur.

(4) Zararl organizmann varl bulak alan dnda dorulanrsa, snrlandrlm alanlarn snrlar buna gre gzden geirilir.

(5) Yllk srveylere gre birbirini izleyen en az iki yl sreyle snrlandrlm alanlarda zararl organizma tespit edilmezse, bu alanlarn snrlar kaldrlr ve 11 inci maddede belirtilen tedbirler uygulanmaz.

Snrlandrlm alanlarda alnacak tedbirler

MADDE 11 (1) Mdrlkler, snrlandrlm alanlarda aadaki resmi tedbirleri almakla ykmldr.

a) Konuku bitkilerin snrlandrlm alanlarn dna karlmas veya alann iindeki dolam yasaklanr.

b) Zararl organizma sebebiyle belirti gsteren konuku bitkiler budanr ve/veya yaklarak imha edilir ve ayn alanda bulunan tm konuku bitkiler zararl organizmann var olmas ihtimaline kar resmi denetimlerle izlenir.

BENC BLM

Anoplophora Chinensis ile lgili Uygulamalar

Konuku bitkilerin Trkiye ierisinde dolam

MADDE 12 (1) Trkiye orjinli ve/veya ithal edilmi konuku bitkiler ormanlk alanlar iin yetitirilmi ise Orman Yetitirme Materyallerinin Ticareti Ynetmeliinde belirtilen koullar salar.

(2) Konuku bitkiler Trkiye iinde bitki pasaportu eliinde dolar.

(3) Konuku bitki fidanlarnn yetitirildii retim yeri bitki pasaportu sistemine kaydedilir.

(4) Zararl organizma belirtisi iin uygun zamanlarda mdrlklerce ylda en az iki kez resmi kontrole tabi tutulur.

(5) Bulamay nleyici tedbirler her yl alnr, uygun zamanda zararl organizmann varlnn belirtilerine ilikin srveyler yrtlr.

Tedbirlerin rapor edilmesi

MADDE 13 (1) Aratrma kurulular mdrlklerden aldklar bilgi ve belgeler nda snrlandrlm alanlar gsteren bir harita, mevcut zararl organizmann durumuna ilikin aldklar bilgiler ve almay planladklar tedbirler ile zararl organizmann konuku bitkilerin dndaki bilinmeyen baka bitki trlerini de istila edip etmediini ieren bir rapor hazrlayarak Gda ve Kontrol Genel Mdrlne bildirirler.

(2) Snrlandrlm alan oluturmama durumunda, gerekesi aklanarak raporda yer alr.

(3) Aratrma kurulular, hazrlanan rapor sonularn 6 nc maddedeki aratrma ve/veya srvey sonularnn bildirilmesinden sonraki otuz gn ierisinde Gda ve Kontrol Genel Mdrlne bildirir.

Snrlandrlm alanlarn oluturulmas

MADDE 14 (1) 6 nc maddede belirtilen aratrma ve/veya srvey sonularna gre, bir alanda zararl organizmann varl dorulanrsa, mdrlkler tarafndan snrlandrlm alanlar;

a) Zararl organizmann varlnn doruland ve zararl organizma sebebiyle belirti gsteren konuku bitkileri ve dikim srasnda ayn partiye ait btn konuku bitkileri kapsayan istila edilmi alan,

b) stila edilmi alann etrafnda en az iki kilometre yarapnda tampon blgeyi,

ierecek ekilde oluturulur.

(2) Birinci fkrada belirtilen alanlarn kesin snrlar, bilimsel esaslara, zararl organizmann biyolojisi, istila derecesi, konuku bitkilerin dalm ve zararl organizmann yerlemesine ilikin kantlara baldr. Mdrlklerce zararl organizmann yok edilebileceine karar verilmesi halinde, salgn durumu, zel inceleme veya eradikasyon tedbirlerinin acil uygulanmasnn sonular dikkate alnarak tampon blge snrlar istila edilmi alan snrndan itibaren bir kilometre yarapndan az belirlenemez. Zararl organizmann yok edilmesinin artk mmkn olmamas halinde, tampon blgenin yarap iki kilometrenin altna indirilemez.

(3) Zararl organizmann varl istila edilmi alan dnda dorulanrsa snrlandrlm alan buna gre deitirilir.

Snrlarn kaldrlmas ve snrlandrlm alan oluturulmasna gerek duyulmayan koullar

MADDE 15 (1) Yllk srveylere gre zararl organizmann en az bir yaam dngsn ve ilave bir yl kapsayan en az drt yl sreyle snrlandrlm alanlarda zararl organizma tespit edilmezse bu alanlarn snrlar kaldrlr.

(2) Zararl organizmann yerlemedii, yaylmad ve reyip oalmad koullarda da snrlar kaldrlr, snr oluturulmas gerekmez.

(3) Herhangi bir ekilde bulak bitkilerin bir alana getirilmesi durumunda, zararl organizmann yerlemesine neden olan herhangi bir phe ve kant olmamas, zararl organizmann biyolojik yaps nedeniyle reyip yaylmad alanlarda snr oluturulmasna gerek kalmaz.

(4) Zararl organizmann tespit edilmesinden hemen sonra hzla yok edilmesi ve yaylma ihtimalinin engellenmesi iin;

a) stila edilen bitki materyali imha edilir.

b) stilann k noktasnn ve istila edilmi bitkilerin takip edilmesi ve istilann bitkilerde oluturduu belirtilerin incelenmesi, bitkileri kesmeden zararl organizmay tespit etmek zor olduundan yaplacak kontrollerin tahripkar numune alm ile yaplmas gerekir.

c) Sz konusu organizmann yayd tehlikeye kar halk bilinlendirmek iin etkinlikler yaplr.

) Zararl organizmann yok edilmesine katk salayabilecek her trl tedbir alnr.

d) Snrlar belirlenmemi alanlarda da her yl srveyler yrtlr. En az bir yaam dngsn ve fazladan bir yl kapsayan, ancak her durumda en az birbirini takip eden drt yl sreyle istila edilen bitkilerin etrafndaki bir kilometrelik yarapta veya zararl organizmann bulunduu alanda izleme yaplr. lk yl izleme dzenli olarak youn bir ekilde gerekletirilir.

Snrlandrlm alanlarda alnacak tedbirler

MADDE 16 (1) Mdrlkler tarafndan srvey sonularna gre, birbirini izleyen drt yl sreyle zararl organizmann varlnn dorulanmas ve yok edilemeyeceine dair bulgularn mevcut olmas halinde, dier blgelere bulamasn engellemek ve eradikasyonu iin aadaki tedbirler alnr:

a) stila edilen bitkiler ile zararl organizmann belirtilerinin olduu bitkilerin tamam kklerinden sklerek imha edilir. Skme ve kesme ilemi zararl organizmann uu dnemi dnda yaplr. Mdrlkler, sz konusu bitki kesiminin uygun olmad durumlarda zararl organizmann yaylmasn nleyici dzeyde alternatif bir eradikasyon tedbiri alr.

b) stila edilen bitkilerin etrafnda, yz metre yarapnda bulunan dier konuku bitkiler sk bir ekilde kontrol edilir. Mdrlkler, bu alandaki bitkilerin kesiminin uygun olmadna karar verdii takdirde zararl organizmann bulamasn ve yaylmasn nleyici tedbirler alr. Bu alanlara yeni konuku bitkilerin dikimi yasaklanr.

c) Bitkilerin ve bitki kklerinin sklmesi, kesilmesi, muayenesi ve imhas esnasnda zararl organizmann yaylmasn engellemek iin gerekli tedbirler alnr.

) Zararl organizma ile bulak alanlarda feromon tuza dahil olmak zere, zararl organizma varlnn izlenmesi salanr.

d) Gerekli grld hallerde bulak ve pheli bitkilerin tamamnn eradikasyonuna ynelik zel nlemler alnr.

e) stila edilmesi olas materyalin snrlandrlm alann dna karlmas engellenir.

f) stilann k noktas ve etrafndaki bitkiler takip edilir, belirtileri incelenir ve yaplacak kontroller tahripkar numune alm ile yaplr.

g) Sklen alanlara konukusu olmayan dier bitkilerin dikimine izin verilir.

) Her yl uygun zamanlarda zellikle tampon blge taranarak konuku bitkinin uygun olduu durumda tahripkar numune alm ile muayene edilir. Numune says 13 nc maddedeki raporda belirtilir.

h) Halk bilinlendirmek iin zararl organizmaya ilikin alnmas gereken tedbirler konusunda mdrlklerce etkinlikler yaplr.

) Aratrma kurulular tedbir sonularn deerlendirerek bir sonraki olas tedbirleri belirler.

i) Bakanlk gerektiinde kamu ve zel alan gzetmeksizin zararl organizmann eradikasyonuna ilikin ilave tedbirler alr ve uluslararas bitki sal nlemleri ile ilgili standartlara uygun olarak eylem planlar hazrlar.

ALTINCI BLM

Dryocosmus Kuriphilus ile lgili Uygulamalar

Bitkilerin Trkiye iinde dolam

MADDE 17 (1) Trkiye orijinli ve/veya ithal edilmi konuku bitkiler ormanlk alanlar iin yetitirilmi ise Orman Yetitirme Materyallerinin Ticareti Ynetmeliinde belirtilen koullar salar.

(2) Konuku bitkiler Trkiye iinde bitki pasaportu eliinde dolar.

(3) Trkiye ierisinde yetitirilecek bitkilerin;

a) Vejetasyon dnemi boyunca veya Trkiyeye girilerinden itibaren zararl organizmann hibir ekilde grlmedii alanda yetitirilmi olmas veya,

b) Vejetasyon dnemi boyunca veya Trkiyeye girilerinden itibaren zararl organizmadan ari olduu bilinen bir alanda yetimi olmas,

gerekir.

Snrlandrlm alanlarn oluturulmas

MADDE 18 (1) 6 nc maddenin birinci fkrasnda belirtilen aratrma ve/veya srvey sonularna gre bir alanda zararl organizmann varl dorulanrsa mdrlkler tarafndan snrlandrlm alanlar aadaki alanlar kapsayacak ekilde oluturulur:

a) Zararl organizmann varlnn doruland ve zararl organizma sebebiyle belirti gsteren bitkileri ve dikim srasnda ayn partiye ait tm bitkileri kapsayan bulak alan,

b) Bulak alann etrafnda oluturulan en az be kilometrelik odak alan,

c) Odak alannn etrafnda oluturulan en az on kilometrelik tampon blge,

) Birden fazla alann st ste binmesi veya corafik olarak yakn olmas durumunda, ilgili snrlandrlm alanlar ve aralarndaki alanlar kapsayacak ekilde daha geni bir snrlandrlm alan,

tanmlanr.

(2) Birinci fkrada belirtilen alanlarn kesin snrlar, bilimsel esaslara, zararl organizmann biyolojisi, bulaklk derecesi, yln dnemi ve zellikle bitkilerin dalmna gre oluturulur.

(3) Zararl organizmann varl bulak alan dnda dorulanrsa, snrlandrlm alanlarn snrlar buna gre deitirilir.

(4) Yllk srveylere gre birbirini izleyen en az yl sreyle snrlandrlm alanlarda zararl organizma tespit edilmezse, bu alanlarn snrlar kaldrlr ve 19 uncu maddede belirtilen tedbirleri uygulamak gerekmez.

(5) Birinci fkrada belirtilen alanlarla ilgili uygun lekli haritalar ile zararl organizmann eradikasyonu ya da snrlandrlmas amac ile alnan tedbirleri ieren rapor gerektiinde Genel Mdrle gnderilmek zere mdrlklerce muhafaza edilir.

Snrlandrlm alanlarda alnacak tedbirler

MADDE 19 (1) Mdrlkler, snrlandrlm alanlarda aadaki tedbirleri almakla ykmldrler.

a) Bitkilerin snrlandrlm alanlarn dna karlmas veya alann iindeki dolam yasaklanr.

b) Bir retim yerinde zararl organizmann varlnn tespit edildii durumlarda, zararl organizmann eradikasyonu iin, bulak bitkiler ile zararl organizmann yol at semptomlar tayan bitkilerin ve uygun olduu durumlarda dikim esnasnda ayn partiye ait bitkilerin imhas da dahil uygun tedbirler alnr.

c) Muhtemel gal oluumu periyodu srasnda yaplacak uygun denetimler yoluyla zararl organizma varlnn izlenmesi salanr.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

dari yaptrmlar

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr davrananlar hakknda 5996 sayl Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen idari yaptrmlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakan yrtr.