17 Haziran 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29033

BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

                      T.C.

          BAŞBAKANLIK                                                                                                                16 Haziran 2014

         69471265-305-4774

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

             Lübnan Silahlı Kuvvetlerine Destek Konferansına katılmak üzere; 17 Haziran 2014 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

 

                                                                                                                                         Recep Tayyip ERDOĞAN

                                                                                                                                                       Başbakan

—————

                         T.C.

      CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                     16 Haziran 2014

       68244839-140.03-145-314

BAŞBAKANLIĞA

             İLGİ : 16/6/2014 tarihli ve 69471265-305-4774 sayılı yazınız.

             Lübnan Silahlı Kuvvetlerine Destek Konferansına katılmak üzere, 17 Haziran 2014 tarihinde İtalya’ya gidecek olan Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın dönüşüne kadar Milli Savunma Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer ÇELİK’in vekâlet etmesi uygundur.

             Bilgilerini rica ederim.

 

                                                                                                                                                 Abdullah GÜL

                                                                                                                                            CUMHURBAŞKANI