17 Haziran 2014 SALI

Resm Gazete

Say : 29033

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

THALATTA KORUNMA NLEMLERNE LKN TEBL

(TEBL NO: 2014/5)

Kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebli, 5/4/2014 tarihli ve 28963 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Korunma nlemlerine likin Tebli (Tebli No: 2014/2) ile balatlan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan thalatta Korunma nlemleri Hakknda Karar ve 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayl Resm Gazetede yaymlanan thalatta Korunma nlemleri Ynetmelii erevesinde yrtlen soruturma sonucunda alnan karar iermektedir.

Soruturma

MADDE 2 (1) Ekonomi Bakanl thalat Genel Mdrl tarafndan yrtlerek tamamlanan soruturma sonucunda ulalan bilgi ve bulgular ieren zet sonu raporu Bakanla ait ticaret politikas savunma aralar (www.tpsa.gov.tr) web sayfasnn korunma nlemleri blmnde yer almaktadr.

Karar

MADDE 3 (1) thalatta Korunma nlemlerini Deerlendirme Kurulu, 70.13 GTPli eyann ran meneli olanlar iin yrrlkte bulunan korunma nleminin drt yl sreyle uzatlmasna ve nlemin kota uygulamasna evrilmesine, kota miktarnn aada yer alan tabloda gsterildii ekilde belirlenmesine toplantya katlan yelerin oy birlii ile karar vermitir.

 

 

1.Dnem

(14/6/2014-13/6/2015)

2.Dnem

(14/6/2015-13/6/2016)

3.Dnem

(14/6/2016-13/6/2017)

4.Dnem

(14/6/2017-13/6/2018)

Kota Miktar (Net kg)

1.255.000

1.267.550

1.280.226

1.293.028

 

Kotann Uygulanmas

MADDE 4 (1) Kota kapsamndaki eyann ran meneli olanlarnn ithalat ancak Ekonomi Bakanlnca (thalat Genel Mdrl) dzenlenecek ithal lisans ile yaplr. thal lisans gmrk beyannamesinin tescilinde ilgili gmrk idaresince aranr. thal lisansnn bir rnei gmrk beyannamesine eklenir.

(2) Kota bavuru, datm ve kullanm usul ve esaslar karlacak olan Tebliler ile ilan edilecektir.

Yrrlk

MADDE 5 (1) Bu Tebli 14/6/2014 tarihinden geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 6 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.